ផ្ទះអង្គរ

ប្រម៉ូសិន: បញ្ចុះតំលៃ10%

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: 10% សម្រាប់លើការកម្ម៉ង់អាហារ 

ទីតាំង: ផ្ទះលេខ18 BIS, ផ្លូវលេខ 99, បឹងត្របែក, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: 086 69 2222

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ផ្ទះអង្គរសូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនានិងប័ណ្ណអេធីអឹម