អាហារដ្ឋានអាងក្រពើ

ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតំលៃ 10%

កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: បញ្ចុះតម្លៃសំរាប់គ្រប់ម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ

ទីតាំង : អាហារដ្ឋានអាងក្រពើ: ភូមិវត្តស្វាយ សង្កាត់សាលាកម្រើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ : 012 440 940 / 010 432 040

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអាហារដ្ឋានអាងក្រពើ សូមចុចទីនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា និងប័ណ្ណអេធីអឹម

Makes Your Life Better