ចាយ​ប័ណ្ណ​វីសា ឈ្នះ​រង្វាន់​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​ជា​ច្រើន​នារដូវ​កាល​កីឡាអូឡាំពិក​ទី​ក្រុង​តូក្យូ ២០២០

លក្ខខណ្ឌ៖
1.     ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ។
2.     ចំណាយ​សរុប​ត្រឹម ៥០ ដុល្លារ​អាមេរិក ទទួល​បាន​សៀវភៅ ស្ថាបនា វីសាតូក្យូ ២០២០ មួយ​ក្បាល។
3.     ចំណាយ​សរុប​ត្រឹម ៥០០ ដុល្លារ​អាមេរិក ទទួល​បាន Travel Adapter ស្ថាបនា តូក្យូ ២០២០ មួយ។
4.     ចំណាយ​សរុប​ត្រឹម ១.៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ទទួល​បានTravel Organizer សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ ស្ថាបនា តូក្យូ ២០២០ មួយ។
5.     ប្រសិន​បើ​អតិថិ​ជន​ប្តូរ​យក​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍ ចំនួន​នៃ​ការ​ចំណាយ​សរុប​នឹង​ត្រូវ​កាត់​បន្ថយ​ទៅ​តាម​កាដូ​ដែល​បាន ប្តូរ​ខាង​លើ។​
6.     ដើម្បី​ទទួល​បាន​រង្វាន់ លោក​អ្នក​ត្រូវ​បង្ហាញ​វិក្កយបត្រ ឬវិក្កយបត្រ​អេឡិច​ត្រូនិច ដែល​អាច​ទាញ​យក​ពី Sathapana Mobile។
7.     គ្រប់​អតិថិជន​ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ទាំង​អស់អាច​ចូល​រួម​ដោយ​សេរី។