កម្មវិធី ស្ថាបនា ម៉ូបាលថ្មី

ជាសេវាកម្មធនាគារឌីជីថលថ្មីដែលមានភាពប្រសើរឡើង និងងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើដែលត្រូវរចនាឡើងសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនធនាគារ។ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី ស្ថាបនា ម៉ូបាល ថ្មីបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង។

ចំណុចពិសេសរបស់ ស្ថាបនា ម៉ូបាល

គណនី អនឡាញ

រហ័សហើយងាយស្រួលក្នុងការចុះ ឈ្មោះ

លេខគណនីពិសេស

ស្នើសុំលេខដែលអ្នកចូលចិត្តសម្រាប់ លេខគណនីពិសេសរបស់អ្នកដួចជា ថ្ងៃកំណើត ឬថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់អ្នក។

គណនីមានការកំណត់

បើកគណនីបញ្ញើសន្សំមានកាល កំណត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្កើត គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់តាម រយៈ ស្ថាបនាម៉ូបាល។

ស្នើសុំកម្ចីឥណទាន

ស្នើសុំកម្ចីឥណទានដោយគ្រាន់តែ
បំពេញបែបបទស្នើសុំជាមួយ
ស្ថាបនា ម៉ូបាល។

រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់

 • ផ្ញើកាដូទៅគ្រួសារ ឬមិត្តភ័ក្តិ
 • មើលប្រវត្តិការផ្ញើ
 • ស្ថាបនា ផេ

 • ស្កេនទូទាត់ប្រាក់
 • ស្កេនទូទាត់តាមហាងទំនិញផ្សេងៗ
 • ស្កេនដើម្បីទូទាត់ទំនីញនៅប្រទេស ថៃតាមរយៈ QR
 • ចំណុចពិសេសសម្រាប់តម្រូវការធនាគារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក

  គណនី

  ចុចពិនិត្យមើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការគណនីរបស់ អ្នកបានរហូតដល់ទៅ ១៨០ថ្ងៃ.

  ផ្ទេរប្រាក់

  ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីស្ថាបនាណាមួយ ឬទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ព្រមទាំងដៃគូសហការផ្សេងទៀតយ៉ាងឆាប់ រហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

  ប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ

  គ្រប់គ្រងប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធរបស់អ្នកកាន់ តែងាយស្រួល និងលឿនជាងមុន។

  ស្ថាបនា ផេ

  ការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ QR កូដជាមួយដៃគូ សហការរបស់ធនាគារស្ថាបនា។

  ការទូទាត់វិក្កយបត្រ

  ទូទាត់ថ្លៃវិក្កយបត្ររបស់អ្នក គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

  បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ

  បញ្ចូលទឹកប្រាក់បានភ្លាមៗគ្រប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់។

  ដកសាច់ប្រាក់ដោយប្រើលេខកូដ

  ដកសាច់ប្រាក់ដោយប្រើលេខកូដ ដកសាច់ប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប័ណ្ណ ផ្ញើទៅអ្នកដែលមិនមានគណនីរួម ទាំងធនាគារផ្ញើប្រាក់ទៅទូទាំងខេត្ត ក្រុង ទូទាំងប្រទេស។

  ប័ណ្ណនិមិ្មត

  បង្កើតបានភ្លាមៗនៅលើ ស្ថាបនា ម៉ូបាល ប្រើប្រាស់សម្រាប់ទូទាត់ថ្លៃទំននិញតាមអនឡាញ យ៉ាងមានសុវត្ថិភាពបំផុត។

  ហេតុអ្វីត្រូវមាន ស្ថាបនាម៉ូបាល?

  សុវត្ថិភាព

  ជាប្រព័ន្ធទំនើបមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បី ការពារព័ត៌មានធនាគាររបស់អ្នក។

  លឿន

  ធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាកម្មធនាគារបានភ្លាមៗ។

  ងាយស្រួល

  សេវាកម្មធនាគារឌីជីថលកាន់តែមានភាពស្រួល។

  ដោនឡូតកម្មវិធី

  Sathapana Mobile

  សូមចុចរូប Store ខាងក្រោម ដើម្បីដោនឡូតយកកម្មវិធី Sathapana ពី Apple Store ឬ Google Play Store ។ បន្ទាប់ពីដោនឡូតរួចហើយ គ្រាន់តែអនុវត្តតាមការណែនាំជាការស្រេច!

  Sathapana Mobile on AppStoreSathapana Mobile on PlayStoreSathapana Mobile on AppGallery

  ព័ត៌មានលម្អិតអំពីមុខងាររបស់ ស្ថាបនា ម៉ូបាល សម្រាប់តម្រូវការធនាគារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក សូមចុចទីនេះ