ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងសន្សំក្នុងពេលតែមួយពីគណនីសន្សំចរន្ត!

គណនីសន្សំចរន្ត គឺជាគណនីសន្សំដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ គណនីសន្សំចរន្ត ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក។

លក្ខណៈពិសេស 

គណនីសន្សំចរន្ត

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក/ប្រាក់រៀល

សមតុល្យអប្បបរមា

 ៣០០.០០០ដុល្លារ និងសមមូលជាប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

រហូតដល់ ៣,៥%

ទូទាត់ការប្រាក់

ការប្រាក់បន្ថែមរាល់ថ្ងៃ និងទូទាត់មួយឆ្នាំម្ដង

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

 
  • សៀវភៅធនាគារ (តាមការស្នើសុំ)
  • សៀវភៅសែក (តាមការស្នើសុំ)
  • ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា
 

***លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចទីនេះ

របៀបបើកគណនី

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ ២៤/៧ តាមរយៈ ០២៣ ៩៩៩ ០១០ / ០៨១ ៩៩៩ ០១០  ឬ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh។ បុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍ និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។

ដោនឡូតកម្មវិធី

សូមចុចរូប Store ខាងក្រោម ដើម្បីដោនឡូតយកកម្មវិធី Sathapana Business ពី Apple Store ឬ Google Play Store ។ បន្ទាប់ពីដោនឡូតរួចហើយ គ្រាន់តែអនុវត្តតាមការណែនាំជាការស្រេច!