សិក្ខា​សាលា​នៅ​វិទ្យា​ស្ថាន​ វ៉ាន់​ដា

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦​ មានការប្រារព្ធកម្មវិធីសិក្ខាសាលា នៅវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា​ លើប្រធាបទ «យុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា»។

ព្រឹត្តិការណ៏នេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើង ​ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ លោក វង្ស សុខាល ​ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិផែនការ លោក គី រដ្ឋា ជានាយក នាយកដ្ឋាន​ទីផ្សារធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី និង​លោក ប៉ែន សុវិបុល ជានាយករង ទី៤ ទទួលបន្ទុកផែនការ និងស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា។

សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើង​ដោយធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី រួមសហការជាមួយវិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា​ ដើម្បីផ្តល់ជំនាញពិតប្រាកដដល់និសិ្សតចំនួន២៣៥នាក់ ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់​ទ្រឹស្តីដែលបាន​រៀនក្នុងសាលា ជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនៅធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី។ លើសពីនេះ សិក្ខាសាលានេះក៏ មានបំណងផ្តល់ចំណេះដឹងពិតប្រាកដ ព្រមទាំងសមត្ថភាពស្នូលដល់និស្សិត ដើម្បីឱ្យពួកគេមាន សមត្ថភាព​​ពេញលេញ សម្រាប់ចាប់យកឱកាសការងារនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា រឺក្នុងវិស័យធនាគារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រោយពេលបញ្ចប់ ការសិក្សា។

នេះគឺជាសិក្ខាសាលាលើកទី៥ ក្នុងឆ្នាំនេះដែលមាននិសិ្សតសរុបចំនួន​១៤០៥ នាក់។