សមិទ្ធិ​ផល​សម្រេច​បាន​របស់​ ធនាគារ ​ស្ថាបនា ​ភីអិលស៊ី​ ក្នុង​ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦

ធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ​បន្តសម្រេច​បាន​សមិទ្ធិផលថ្មីៗរបស់ខ្លួន​​គួរ​​អោយ​​កត់​សម្គាល់​ជាច្រើនបន្ថែមទៀត ដែលមានដូចជា ផលបត្រ​ឥណ​ទាន ប្រាក់​បញ្ញើ តំបន់ប្រតិបត្តិការ និងអតិថិជន។​ គិតត្រឹម ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ផលបត្រឥណទាន​សរុបបានកើន​ឡើង​រហូត​ដល់ ៥៦៩លានដុល្លារអាមេរិក​ ជាមួយ​នឹង​អតិថិជន​ឥណទាន​សរុប​ចំនួន​១៣៤.៨៥២​នាក់​។ ស្របពេលតំណាលគ្នា​នេះ​ដែរ សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ​បាន​កើនឡើង​យ៉ាងឆាប់រហ័ស​រហូត​ដល់​ ៤៩៧លានដុល្លារ​អាមេរិក ជាមួយនឹងអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើ​សរុបចំនួន ១៦៦.២៩២​នាក់​។ លើសពីនេះទៀត ធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានពង្រីក​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​ថ្មីៗ​របស់​ខ្លួន​សរុបចំនួន​ចំនួន ១៦១​ការិយាល័យ និងមានម៉ាស៊ីន​ ATM ចំនួន៧៣កន្លែង ដែល​គ្របដណ្តប់នៅទូទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់​តម្រូវការរបស់អតិថិជន និងដើម្បីបង្កើន​ភាពងាយស្រួលបន្ថែម​​ ធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានដាក់​អោយ​ដំណើរការ​នូវផលិតផល និងសេវា​កម្មធនាគារ​ជាច្រើនទៀតរួមមាន សេវាផ្ទេរប្រាក់​ក្រៅស្រុក សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធ​អ៊ីន​ធើ​ណេត សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស សេវាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម សេវាប្រមូល​សាច់ប្រាក់ និង​មាន​សេវាកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀត។ ផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគារ​ទាំងអស់​នេះ អាច​ផ្តល់​​ជូន​អតិថិជន​ដោយ​ផ្ទាល់​នូវ​ជម្រើស​កាន់តែសម្បូរបែប​ ដើម្បី​បង្កើត​ប្រាក់​ចំណូល​ប្រចាំថ្ងៃ​​ និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់អោយប្រសើរឡើង។​

ជាមួយនឹងឆន្ទៈក្នុងការចូល​រួមនៅក្នុងសុខុមាល​ភាព​​សង្គម ធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានបង្កើត​​នូវសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនមានដូចជា កម្មវិធី​សិក្ខាសាលា ការបរិច្ចាគឈាម ការចុះអប់រំនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានា ព្រមទាំងការចូលរួមនានាជា​ច្រើនផ្សេង​ទៀត​ក្នុងសង្គម ។ ទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្តែងដែលបង្ហាញថា ធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី​ តែង​តែ​យកចិត្តទុកដាក់ និងចូលរួមចំណែក​​ដល់ការលើក​កម្ពស់​ធនធាន​មនុស្ស​ និងសុខុមាល​ភាព​សង្គម។