ធនាគារ ស្ថាបនា ចុះកិច្ចព្រមព្រៀង​ទទួលកម្ចីចំនួន​៥០លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់រយៈពេល៣ឆ្នាំពីធនាគារ Mizuho

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ :

នាថ្ងៃនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលកម្ចីចំនួន ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីធនាគារ Mizuho សាខាបាងកក ដែលជាធនាគារធំនាំមុខគេរបស់ជប៉ុន ដោយសារតែមានចំនួនអតិថិជនដ៏ច្រើន រួមនឹង បណ្តាញសាខាពាសពេញប្រទេសជប៉ុន និងមានមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្មជុំវិញពិភពលោក។ កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈ​ពេល ០៣ឆ្នាំសម្រាប់កម្ចី៥០លានដុល្លារអាមេរិកនេះ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀង​ដ៏ធំមួយ​ដែល​បានផ្តល់ ជូនស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក៏ជា​កម្ចីពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស​ធំលើកទីមួយ​ដែលផ្តល់​ដោយ​ធនាគារនាំ មុខគេរបស់ជប៉ុន​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅក្នុងឱកាសនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីនេះ លោក Norihiko KATO ដែលជាប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ របស់ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានមានប្រសាសន៍ថា “យើងពិតជារីករាយ ដែលធនាគារ Mizuho បានស្វែងយល់ យ៉ាងស៊ីជម្រៅចំពោះប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងរបស់​ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី និងចូល​រួម​ចំណែកក្នុងចក្ខុវិស័យ របស់ធនាគាររបស់យើង ក្នុងការជួយប្រជា​ជន​របស់ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជា​ការ​ចូលរួមក្នុង​ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច របស់​ប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត។ ជាមួយនឹង​ការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាង​មុតមាំ​ដែលទទួល​បានពីធនាគារ Mizuho យើងនឹងបន្ត ខិតខំក្នុងការដឹកនាំ​ធនាគារពាណិជ្ជនេះ​ដើម្បីជួយ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និងការផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមាន ស្ថេរភាពជូនប្រជាជន”។ លោក FUKUI Takeshi នាយក​ការិយាល័យ​តំណាងរបស់ធនាគារ Mizuho ប្រចាំរាជធានី ភ្នំពេញ ដែលមាន​វត្តមាន​ជាសាក្សីក្នុងការ​ចុះហត្ថលេខា​​នេះ បានមានប្រសាសន៍ថា “គោលការណ៍ និងទស្សនវិស័យ ចម្បងរបស់ធនាគារ Mizuho គឺ “អតិថិជនជាចម្បង” (ទស្សនវិស័យដែលផ្តោតសំខាន់លើអតិថិជន) ហើយ Mizuho មាន​សេចក្តីសោមនស្សរីករាយ​ក្នុងជួយ​​ជ្រោមជ្រែង​ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី និងប្រទេសកម្ពុជា”។

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី​ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ​ក្នុងព្រះរាជាណា​ចក្រកម្ពុជា ដែលទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការរួម បញ្ចូលគ្នារវាង គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទទួល​ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមាន​ការិយា​ល័យ​ជាង ១៦០ កន្លែង ហើយបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។