សាខា​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦

ក្នុងកំឡុង​ពេល​នៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលា​ប្រចាំឆ្នាំ នាថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានសម្រេច​ផ្តល់ពាន​រង្វាន់​សាខាឆ្នើម​​ ដល់សាខា​របស់ខ្លួនចំនួន៣ ដែលបានខិតខំ​បំពេញការងារ និងឈាន​ទៅ​សម្រេចបាន​​លទ្ធផលជោគជ័យ​គួរអោយ​កត់សម្គាល់​​ជាបន្តបន្ទាប់​​ក្នុង​ដំណើរ​ប្រតិបត្តិកា​រ​​របស់ខ្លួន​។ សាខាទាំងបី​នោះ​​រួមមាន ពានរង្វាន់​សាខា​​ឆ្នើម​លេខមួយ​បានទៅលើ​សាខា​ក្រុងអង្គរ ដែល​ទទួល​បាន​​ពានរង្វាន់មួយ និងថវិការ​លើក​ទឹកចិត្ត​ចំនួន៣០០០ដុល្លារអាមេរិក សាខាឆ្នើមលេខពីរ​​បានទៅ​លើសាខា​អន្លង់វែង ដែលទទួលបាន​ពានរង្វាន់មួយ និងថវិការចំនួន​ ២០០០ដុល្លារ​អាមេរិក ពាន​រង្វាន់​​សាខាឆ្នើមលេខបី បានទៅលើសាខា​រការកោង ដែលទទួល​បានពានរង្វាន់មួយ និង​ថវិការចំនួន ១៥០០ដុល្លារអាមេរិក។ ក្រៅពីការផ្តល់ពានរង្វាន់ និងថវិការលើកទឹកចិត្ត​ជូន​សាខាចំនួនបីខាងលើ ធនាគារ ស្ថាបនា ក៏បានផ្តល់​លិខិតសរសើរ ថវិការលើកទឹកចិត្ត និង​ដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែ ជូនបុគ្គលិកឆ្នើមជាច្រើនរូបផ្សេងទៀត។