សេចក្តីជូនដំណឹង

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ធនាគារ ស្ថាបនា នឹងផ្អាកបម្រើសេវាកម្មនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ សម្រាប់ដំណើរការបិទបញ្ជីបំណាច់ឆ្នាំ២០១៨។ ធនាគារ នឹងចាប់ផ្តើមបម្រើសេវាកម្មឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។​ យើងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការអាក់ខាននេះ។ ដោយឡែក រាល់គ្រប់ប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម iBanking និងកម្មវិធី SATHAPANA Mobile នៅដំណើរដូចធម្មតា។

សម្រាប់សាខា អីុអនម៉លសែនសុខ នឹងធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតា នៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។ 

សូមអរគុណ!​