ពិព័រណ៍​ការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦

កាលពីថ្ងៃទី៥-៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅអគារមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិង​ពិព័រណ៍កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ​មានការ​ប្រារព្ធពិព័រណ៍ការងារ​ថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ ដែលមានអ្នកចូលរួមនិងយុវជន​កំពុងស្វែងរកការងារ​ធ្វើប្រមាណ២៥,០០០នាក់។ ឯកឧត្តម ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសម្ភោធពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់​ជាតិឆ្នាំនេះ។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា “ពិព័រណ៍ការងារ គឺជាវេទិកាមួយសម្រាប់ផ្តល់ឱកាសការងារដល់សិស្សនិស្សិត និង​អ្នក​កំពុងស្វែង​រកការងារ​ផ្សេងទៀតបានជួបជាមួយនិយោជក និងក្រុមហ៊ុននានាដែលកំពុងមានតម្រូវការនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗ។”

ពិព័រណ៍ការងារនេះ ត្រូវបានសហការរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងាររបស់កម្ពុជា និងសហភាព​សហព័ន្ធយុវជន​កម្ពុជា។ ពិព័រណ៍ការងារនេះបានទាក់ទាញ ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នប្រមាណ១១០ និងមានស្តង់ពិព័រណ៍ការងារសរុបចំនួន១៦៣។ ក្នុងនោះក៍មានស្តង់ពិព័រណ៍ការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ផងដែរ ដែលបុគ្គលិក របស់យើងបានជួប​និងពន្យល់​ណែនាំ​ពីអាជីព និងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យធនាគារដល់អ្នកចូលរួមទាំងឡាយ។ ពិព័រណ៍ការងារនេះ​ក៍បានបង្ហាញ​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដល់សិស្សនិស្សិត និងអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារអំពីរបៀបស្វែងរកការងារធ្វើ និងរបៀប​ទទួលបានព័ត៌មានការងារ។ សិស្សនិស្សិត​និងអ្នកចូលរួម​ទាំងអស់ក៏អាចទទួលបានទម្រង់ពាក្យសុំការងារ និងទទួលបានការសម្ភាសការងារ​នៅនឹងកន្លែងស្តង់​ពិព័រណ៍ការងារ​ផងដែរ។

យោងតាមទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារ ពិព័រណ៍ការងារឆ្នាំនេះបានផ្តល់ឱកាសការងារ ប្រហែល១០,០០០កន្លែង ដល់អ្នកកំពុង​ស្វែងរកការងារធ្វើ។ ដោយឡែក ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានទទួលពាក្យសុំការងារធ្វើប្រមាណជាង ១០០០ច្បាប់ និងមាន​អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ។