ធនាគារ ស្ថាបនា រីករាយប្រកាស ទីតាំងនិងអគារថ្មីសាខាស្រុកមុខកំពូល ឃុំរកាកោងទី១

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩  - សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទី​តាំង​ថ្មី​នៃ​អា​គារ​ស្ដង់​ដារ​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា សាខាស្រុកមុខកំពូល ឃុំរកាកោងទី១ ដែល​បំពាក់​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប​ដូច​ជា​ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ដាក់ប្រាក់ និង ដកប្រាក់។
ក្នុង​នាម​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ដែល​ផ្តល់​សេវា​ពេញ​លេញ អតិ​ថិ​ជន​នៅ​តំបន់​ទាំង​នោះ​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​កម្ម​ធនាគារ​ដូចជា សេវាកម្មប្រាក់បញ្ញើរ សេវាកម្មឥណទាន ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្ម​វិធី​ធនាគារ​តាម​ទូរស័ព្ទ និង​អ៊ីន​ធឺ​ណិត ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​វីសា និង ប័ណ្ណ​ឥណ​ទាន​វីសា ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្នុង​ស្រុក និង​ក្រៅ​ស្រុក សេវាកម្មវេស្ទើនយូញៀន សេវា​កម្ម​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ពាណិជ្ជ​កម្ម ព្រម​ទាំង​សេវា​កម្ម​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ជា​ច្រើន​ទៀត។
ធនាគារ ស្ថាបនា គឺ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​មាន​បណ្តាញ​សាខា​ធំ​ជាង​គេ​ទី ២ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​មាន​សាខា​ច្រើន​ជាង ១៧០ និង​ម៉ាស៊ីន​អេធី​អឹម​ច្រើន​ជាង​ ១៥០គ្រឿង​ទូ​ទាំង​ប្រទេស។