ធនាគារ​ ស្ថាប​នា​ ភីអិលស៊ី​ –​ ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​​​ឯកជន

១០​/០២/២០១៧: ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជា​ធនាគារពាណិជ្ជពេញលេញពី​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ នៅថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង ម៉ារ៉ូហាន់ ធនាគារ ជប៉ុន និង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា លីមីតធីត។​ បច្ចុប្បន្ន​ភាព ធនាគារកំពុងផ្តល់ជូនសេវាធនាគារសម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់ (Retail Banking) ក៏ដូច​ជា​សេវា​ធនាគារសម្រាប់​សាជីវកម្ម (Corporate Banking) ជាមួយនឹងបណ្ដាញសាខា​ទាំង ១៦១ របស់ខ្លួន​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​។​

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី   សូមជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​​ដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជា គ្រឹះស្ថាន ឯកជន ដែលត្រូវជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ MARUHAN Japan Group។ ដូចនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី មិនមែនជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋឡើយ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។