ព័ត៌មានថ្មី

grand opening Sathapana Phsar Thum Thmei
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា នាំមកជូននូវ ប្រតិបត្តិការធនាគារប្រចាំថ្ងៃកាន់តែងាយស្រួល...

ធនាគារ ស្ថាបនា នាំមកជូននូវ ប្រតិបត្តិការធនាគារប្រចាំថ្ងៃកាន់តែងាយស្រួល ជាមួយនឹងអគារការិយាល័យរចនាបថដ៏ទាន់សម័យនៅផ្សារធំថ្មី

អានបន្ថែម
Sathapana Bank Introduces Neary Credit Card Dedicated To Women in Cambodia
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បង្កើតប័ណ្ណឥណទាន ស្ថាបនា នារីដំបូងគេបង្អស់...

ប័ណ្ណឥណទាន ស្ថាបនា នារី ជាប័ណ្ណឥណទានដំបូងគេរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជននារីដែលស្រឡាញ់ជីវិតបែបស៊ីវិល័យ និងទំនើប

អានបន្ថែម
Sathapana Bank introduces a low interest rate on housing refinancing loan
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់ផ្ទេរឥណទានគេហដ្ឋាន ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាប

ឥឡូវនេះ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ពិសេសត្រឹមតែ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ និងទំហំប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ 1,000,000 ដុល្លារ តាមរយៈប្រាក់កម្ចីផ្ទេរឥណទានគេហដ្ឋាន...

អានបន្ថែម
Customers can now earn a high interest rate of up 8% per annum for Term Deposit account at Sathapana Bank
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់អត្រាប្រាក់ខ្ពស់ជូនអតិថិជនបញ្ញើមានកាលកំណត់

ឥឡូវនេះ អតិថិជនអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់នៅធនាគារ ស្ថាបនា

អានបន្ថែម
Sathapana Bank Partners with CCB and SCB to Offer Convenient, Cross Border Payment Solution between Cambodian Customers and Thai Merchants
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ដៃគូជាមួយ ធនាគារកម្ពុជាពាណិជ្ជ និង Siam Commercial...

អតិថិជនអាចទូទាត់ប្រាក់តាមQRកូដនៅគ្រប់បណ្ដាហាងក្នុងប្រទេសថៃកាន់តែងាយស្រួល ជាមួយ ស្ថាបនា ម៉ូបាល ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ – ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម