ព័ត៌មានថ្មី

Sathapana Bank launches ‘I’m Financially Literate’ Executive Program to support Women In Business and Entrepreneurs in Cambodia
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ផ្តើមដំណើរការ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល...

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជទីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលចាប់ផ្តើមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាពិសេស ដែលមានការចូលរួមសហការជាមួយសហគ្រិនខ្មែរ សាជីវកម្មធានាឥណ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់​ដៃ​គូ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២៖ ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមកិច្ចសហការដៃគូជាផ្លូវការ...

អានបន្ថែម
 Sathapana Bank, Manulife Cambodia, Station and Voltra started go green on a joyride from Phnom Penh to Siem Reap to celebrate World EV Day
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា ក្រុមហ៊ុន Station...

ជិះម៉ូតូអគ្គិសនីដើម្បីការពារបរិស្ថាន និងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ — កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា...

អានបន្ថែម
Sathapana Bank provides More Convenient Banking Services to Borey Chea Ry Home Buyers
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្ដល់​ជូន​សេវា​កម្ម​ធនាគារ​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​...

អតិថិជនចាស់ និងអតិថិជនថ្មីរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា អាចទូទាត់ប្រាក់កាន់តែងាយស្រួល និងរហ័សជាងមុនជាមួយ ស្ថាបនា ម៉ូបាលភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ៖ ធនាគា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា លើកទឹកចិត្ត ប្រជាជនកម្ពុជាឱ្យសន្សំប្រាក់ ប្រកបដោយ...

គណនីសន្សំឆ្លាតវៃផ្ដល់នូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងភាពបត់បែនជូនដល់អតិថិជនភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម