ព័ត៌មានថ្មី

Free Transaction Fee with Sathapana Mobile
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់​ដំណើរ​ការ​កម្ម​វិធី​ប្រូម៉ូ​សិន​ដ៏​ពិសេស​គឺ...

អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ស្ថាបនា ម៉ូបាល អាចផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ ទូទាត់ប្រាក់តាម KHQR និងទូទាត់វិក្កយបត្រដោយឥតគិតថ្លៃសេវារាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា...

អានបន្ថែម
Sathapana Mobile Wins Best Mobile Banking App Awards 2022 from Global Brands Magazine for Innovative, Digital Solutions to Customers
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ស្ថាបនា ម៉ូបាល ទទួលបានពានរង្វាន់ Best Mobile Banking App Awards ២០២២...

ស្ថាបនា ម៉ូបាល រចនាបទថ្មីផ្ដល់នូវសេវាកម្មរហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពជាងមុនជូនប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២៖ ធនាគារ...

អានបន្ថែម