ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន ជេ & អិល ប្រផឹធី ឌីវេឡុបម៉ិន ខូ អិលធីឌី...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២- លោក ហ្វុង កៃ ជីន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ ស្ថាបនា និង លោក Scott Wu...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ដល់​រដូវ​កាល​បង់​ពន្ធ​សហ​គ្រាស​ហើយ! បង់​ដោយ​ឥគ​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ​វេប​សាយ...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២– ខណ:ពេលរដូវកាលបង់ពន្ធសហគ្រាសចូល មកដល់ ធនាគារ ស្ថាបនា បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសេវាបង់ពន្ធសហគ្រាស...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង សាកលវិទ្យាល័យ លីមកុកវីង កម្ពុជា...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ - ធនាគារ ស្ថាបនា និង សាកលវិទ្យាល័យ លីមកុកវីង អហ្វ គ្រេអេទីវ តិចណូឡូជី...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង វិទ្យាស្ថាន ខេមអេដ...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ - ធនាគារ ស្ថាបនា និង វិទ្យាស្ថាន ខេមអេដ បានប្រព្រឹត្តពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាតាមរយៈអនឡាញ...

អានបន្ថែម