ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចំនួន១០ នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្ដាល...

គោរពជូនអតិថិជន ធនាគារ ស្ថាបនា សូម​ជំរាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អតិថិជនឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា សាខា​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា ចំនួន​១០ ដែល​មាន​សាខា​កណ្តាល សាខា​បឹងកេងកង...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

គោរពជូនអតិថិជន

យោង​ទៅ​តាម​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ស្តី​ពី​ការ​បិទ​ខ្ទប់​ភូមិ​សាស្រ្ត សាខា​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា ចំនួន​២​នឹង​បន្ត​ប្រតិបត្តិការ​ដូច​ធម្មតាគឺ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៖ ធនាគារ ស្ថាបនា នៅ​តែ​បន្ត​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

បង់​ពន្ធ​បាន​គ្រប់​ពេល​វេលា គ្រប់​ទី​កន្លែង តាម​រយៈ​ធនាគារ ស្ថាបនា

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ, ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ជា​មួយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ...

អានបន្ថែម