ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចូលរួមប្រមូលថវិកាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ – ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និង​ស្រប​តាម​ប្រសាសន៍​របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា សាខាបឹងកេងកង បើកដំណើរការ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ដំណឹងល្អពី ធនាគារ ស្ថាបនា ដើម្បីផ្តល់ជូនភាពងាយស្រួលនិង សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តជូនដល់អតិថិជនដោយ...

អានបន្ថែម