ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ការ​បរិច្ចាគ​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​កូវីដ១៩

ធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុង​នាម​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ តែង​តែ​ចូល​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​សកម្មភាព​សប្បុរសធម៌​និង​ការ​ងារ​សង្គម។...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ការ​ចូល​រួម​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា...

ធនាគារ ស្ថាបនា ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ សូម​ជម្រាប​ទៅ​កាន់​សាធារណៈ​ជន​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា​​...

អានបន្ថែម