ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ទទួលបានពានរង្វាន់ Cambodia’s Best Employer Brand...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា គឺ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ នេះ​គឺ​ជា​កិត្តិយស​របស់​ធនាគារ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការអគារថ្មីនៃធនាគារ ស្ថាបនា សាខាក្រុងបាវិត

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០- ថ្ងៃ​នេះ​ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រារព្ធ​កាត់​ខ្សែ​បូ​ដើម្បី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​អគារ​ថ្មី សាខា​ក្រុង​បាវិត។...

អានបន្ថែម