ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​សម្ពោធ​ជាផ្លូវ​ការ​អគារ​ថ្មី​នៃ​ធនាគារ​ ស្ថាបនា...

ភ្នំពេញ ​ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ - ថ្ងៃ​នេះ​ធនាគា​រ ស្ថាបនា​ បាន​ប្រារព្ធ​កាត់​ខ្សែ​បូ​ដើម្បី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​អគារ​ថ្មី​...

អានបន្ថែម