ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ការចាប់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិករបស់ធនាគារ ស្ថាបនា

អតីត​បុគ្គលិក​របស់​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ឈ្មោះ​ អ៊ូ ​ចំរើន​ ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​ និង​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​រំលោភ​លើ​ទំនុក​...

អានបន្ថែម