ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ​ ស្ថាបនា​...

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ២០១៩​ - ​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ប្រារព្ធ​ពិធី​កាត់​ខ្សែបូ​...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ​​ ស្ថាបនា​​...

រាជធានីភ្នំពេញ​​ ថ្ងៃ​​ទី​​០២​​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ២០១៩​ -​ ធនាគារ​​ ស្ថាបនា​​ បាន​ប្រកាស​​ជា​ផ្លូវ​ការ​​នូវ​​អនុលោម​​ភាព​​របស់​​ខ្លួន​​...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ បង្កើន​ដើម​ទុន​ចុះ​បញ្ជីរ​ហូត​ដល់​ ១៥០​...

ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ -​ ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ភីអិលស៊ី​ មាន​សេចក្ដី​រីករាយ​ដោយ​សូម​ធ្វើ​ការ​ប្រកាស​អំពី​ការ​បង្កើន​ដើម​...

អានបន្ថែម