ព័ត៌មានថ្មី

Mr. LIM Aun, the new candidate of Chief Executive Officer (CEO) of Sathapana Bank
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ប្រកាស​បេក្ខភាព​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ខ្លួន

ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ មាន​សេចក្តី​សោមនស្ស​សូម​ប្រកាស​ថា លោក​ លីម អូន គឺ​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ថ្មី​របស់​ធនាគារ​ចាប់​ពីថ្ងៃទី​០១​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩​...

អានបន្ថែម