ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូគ្នារវាងធនាគារ ស្ថាបនា និង Pi Pay

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ដែល​ជា​ធនាគារ​ ពាណិជ្ជឈាន​មុខ​គេ​...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បើកសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេវា Sathapana...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាសបើកដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេវា Sathapana Mobile...

អានបន្ថែម