ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាព ជាដៃគូជាមួយ Western Union

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ ស្ថាបនា សូមប្រកាសពីការចុះកិច្ច ព្រមព្រៀងផ្តល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ ទូទាំងពិភពលោករបស់ Western Union...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ក្រុមហ៊ុន​មេនូ​​ឡា​យ​​ហ្វ៍​​ខេ​ម​​បូ​ឌា​​ចុះ​​កិ​ច្ច​ព្រម​​ព្រៀង​​​លើ...

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា -ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា និងធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ឥឡូវនេះ Internet Banking របស់ធនាគារ ស្ថាបនា បានផ្លាស់ប្តូររូបរាងថ្មី...

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព ធនាគារ ស្ថាបនា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជនអំពីសេវាកម្ម iBanking ថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សេវាកម្ម​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​​មាន​​ភាព​​ងាយ​​ស្រួល​​តាម​​រយៈ​​កិច្ច​​សហការ​​...

ភ្នំពេញ - ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែមិថុនា​  ឆ្នាំ​២០១៨​ ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ និង​ធនាគារ​ ឯកទេស វីង (ខេមបូឌា)​ លីមីត​ធីត​...

អានបន្ថែម