ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

២៧ /០២ /២០១៧ៈ ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ភីអិលស៊ី ដឹងថាពេលខ្លះ​មិនមែន​ជាការងាយស្រួលឡើយសម្រាប់​លោកអ្នក ក្នុងការ​ធ្វើដំណើរ​មកកាន់​ធនាគារ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលសីុ គឺជា គ្រឹះស្ថានឯកជន ដែលត្រូវ​ជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ MARUHAN Japan Group និងមិនមែនជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋឡើយ។ ដើម្បីបង្កើនភាពច្បាស់ល...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ឥណទាននៅកម្ពុជា

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី កំពុងបោះជំហាន​ក្លាយជា​ស្ថាប័ន​ប្រកបដោយ​ទំនុកចិត្តខ្ពស់ និងជា​​ធនាគារពាណិជ្ជ​ដែលមាន​កម្ចីឥណទានខ្នាតតូច...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សុន្ទរកថារបស់លោក Norihiko Kato...

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​​​ដល់បុគ្គលិកថ្មីរបស់ខ្លួននៅសាខា​ជ្រោយចង្វារ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

អា​ជីព​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី គឺជាធនាគារពាណិជ្ជ​​​ដែលមានចំនួន​បណ្តាញសាខា និងបុគ្គលិក​ឈានមុខ​គេ​លំដាប់​ទីពីរ​ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ​ ស្ថាប​នា​ ភីអិលស៊ី​ –​ ជា​គ្រឹះ​ស្ថាន​​​ឯកជន

១០​/០២/២០១៧: ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជា​ធនាគារពាណិជ្ជពេញលេញពី​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ នៅថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦...

អានបន្ថែម