ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សេចក្តីជូនដំណឹង

ធនាគារ ស្ថាបនា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនដែលមានគណនី ពុំមានសកម្មភាពចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅឱ្យបានជ្រាបថា គណនីរបស់លោកអ្នកនឹងមិនអាច...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូគ្នារវាងធនាគារ ស្ថាបនា និង Pi Pay

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលជាធនាគារ ពាណិជ្ជឈានមុខគេ មួយនៅកម្ពុជាសូមប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាលើភាពជាដៃគូជាមួយ Pi...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បើកសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេវា Sathapana...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាសបើកដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេវា Sathapana Mobile...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បើកសម្ពោធជាផ្លូវការ​សាខា Aeon Mall សែនសុខ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ - ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រារព្ធពិធីកាត់ខ្សែបូរសម្ពោធជាផ្លូវការ​សាខាថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងនៅ​ផ្សារទំនើប Aeon...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាព ជាដៃគូជាមួយ Western Union

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ ស្ថាបនា សូមប្រកាសពីការចុះកិច្ច ព្រមព្រៀងផ្តល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ ទូទាំងពិភពលោករបស់ Western Union...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ក្រុមហ៊ុន​មេនូ​​ឡា​យ​​ហ្វ៍​​ខេ​ម​​បូ​ឌា​​ចុះ​​កិ​ច្ច​ព្រម​​ព្រៀង​​​លើ...

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា -ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា និងធនាគារ ស្ថាបនា...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ឥឡូវនេះ Internet Banking របស់ធនាគារ ស្ថាបនា បានផ្លាស់ប្តូររូបរាងថ្មី...

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព ធនាគារ ស្ថាបនា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជនអំពីសេវាកម្ម iBanking ថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​តាម​រយៈ​កិច្ច​សហការ​រវាង​ធនាគារ...

ភ្នំពេញ - ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៨ ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា និងធនាគារ ឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា សម្ភោធបើកដំណើរការ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម...

ធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី0៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ ស្ថាបនា សូមជំរាប ជូនដំណឹងដល់អតិថិជននិង សាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា នៅថ្ងៃនេះ ស្ថាបនា...

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម