ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូរវាងធនាគារ ស្ថាបនា និង ទ្រូម៉ាន់នី

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩៖ ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ដែល​ជា​ធនាគារ​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា​...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារស្ថាបនាប្រកាសជាផ្លូវការសេវាទូទាត់វិក្កយបត្ររដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុង...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ - ការប្រកាសភាពជាដៃគូរវាងធនាគារ ស្ថាបនា ជាមួយរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុង ភ្នំពេញ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

Sathapana Mobile...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ - Sathapana Mobile របស់ធនាគារស្ថាបនាត្រូវបាន Global Banking & Finance Awards...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ - ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រារព្ធពិធីកាត់ខ្សែបូ សម្ពោធជាផ្លូវការសាខាថ្មីចំនួន៣សាខាបន្ថែមទៀតរួមមានសាខា ភ្នំពេញថ្មី...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ - ធនាគារ ស្ថាបនា បានប្រកាសជាផ្លូវការនូវអនុលោមភាពរបស់ខ្លួន ទៅតាមបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មប័ណ្ណទូទាត់អន្ដរជាតិ (PCI DSS...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ ១៥០ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ - ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី មានសេចក្ដីរីករាយដោយសូមធ្វើការប្រកាសអំពីការបង្កើនដើម ទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ចំនួន...

អានបន្ថែម
Mr. LIM Aun, the new candidate of Chief Executive Officer (CEO) of Sathapana Bank
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាសបេក្ខភាពប្រធាននាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ខ្លួន

ធនាគារ ស្ថាបនា មានសេចក្តីសោមនស្សសូមប្រកាសថាលោក លីម អូន គឺជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ធនាគារចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីបន្តតំណែងលោក KATO...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បើកសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការប័ណ្ណឥណពន្ធ​...

ភ្នំពេញ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ - នាថ្ងៃនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា បានបើកសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការប័ណ្ណឥណពន្ធវិសា និងប័ណ្ណឥណទានវីសា...

អានបន្ថែម