ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល សុវត្ថិភាព និងផ្តល់​ស្នាម​ញញឹម​សម្រាប់​កុមារ​កម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ​២០២០ - ដើម្បី​ពង្រឹង​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​បន្ថែម...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ទទួលបានពានរង្វាន់ Cambodia’s Best Employer Brand...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា គឺ​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ នេះ​គឺ​ជា​កិត្តិយស​របស់​ធនាគារ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការអគារថ្មីនៃធនាគារ ស្ថាបនា សាខាក្រុងបាវិត

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០- ថ្ងៃ​នេះ​ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រារព្ធ​កាត់​ខ្សែ​បូ​ដើម្បី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​អគារ​ថ្មី សាខា​ក្រុង​បាវិត។...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា រីករាយប្រកាស ទីតាំងនិងអគារថ្មីសាខាស្រុកមុខកំពូល...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩  - សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទី​តាំង​ថ្មី​នៃ​អា​គារ​ស្ដង់​ដារ​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា សាខាស្រុកមុខកំពូល ឃុំរកាកោងទី១...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​សម្ពោធ​ជាផ្លូវ​ការ​អគារ​ថ្មី​នៃ​ធនាគារ​ ស្ថាបនា...

ភ្នំពេញ ​ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ - ថ្ងៃ​នេះ​ធនាគា​រ ស្ថាបនា​ បាន​ប្រារព្ធ​កាត់​ខ្សែ​បូ​ដើម្បី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​អគារ​ថ្មី​...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​ធនាគារ​...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ -​ ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ដែល​ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​...

អានបន្ថែម