ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

រក​ឃើញ​ហើយ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទាំង​២៥​រូប​ពី​កម្ម​វិធី ...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃចន្ទ ទី18 ខែមករា ឆ្នាំ2021 – ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ធ្វើ​កម្ម​វិធី​ចាប់​រង្វាន់ ដើម្បី​ស្វែង​រក​អ្នក​ឈ្នះ​ពី​កម្ម​វិធី...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​សេវា​ជា​មួយ...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការដាក់ដំណើរការ ការទូទាត់ថ្លៃសេវាជាមួយ ក្រសួងការងារ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចូលរួមប្រមូលថវិកាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ – ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និង​ស្រប​តាម​ប្រសាសន៍​របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា សាខាបឹងកេងកង បើកដំណើរការ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ដំណឹងល្អពី ធនាគារ ស្ថាបនា ដើម្បីផ្តល់ជូនភាពងាយស្រួលនិង សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តជូនដល់អតិថិជនដោយ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បដិសេធព័ត៌មានមិនពិតផ្សព្វផ្សាយដោយគេហទំព័រព័ត៌មានអនឡាញ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា សូមប្រកាសបដិសេធទៅលើព័ត៌មានមិនពិតដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃទី១៥...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​សាខា​ថ្មី​២...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ស្តង់​ដា​ទំនើប​បី​សាខា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ការវិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ របស់ធនាគារ ស្ថាបនា

ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០  ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រារព្ធខួប២៥ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម

Makes Your Life Better