ព័ត៌មានថ្មី

Sathapana Bank Launches a “Tax Campaign” Promotion to Reward Customers with Up To 30,000 Riels Cashback via Sathapana Mobile
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញរហូតដល់ ៣០.០០០...

អតិថិជនអាចទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញកាន់តែច្រើន ដោយគ្រាន់តែបង់ពន្ធជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ តាមរយៈស្ថាបនា ម៉ូបាល ។...

អានបន្ថែម
Sathapana Gateway
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់ដំណើរការ « Sathapana Gateway »...

Sathapana Gateway ជួយអាជីវកម្មបង្កើនការលក់ និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៖ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
 I’m Financially Literate Program received success after the launch of the 1st cohort to Help Business Owner and especially Women in Business Become Financially Literate and Financial Inclusive.
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល «ខ្ញុំមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ»...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ — ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជា បានដំណើរការកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល...

អានបន្ថែម
Sathapana Bank Launches “Top Overseas Spending” Promotion to Reward Customers with iPhone 14 Pro Max and Other Great Prizes
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់រង្វាន់ iPhone 14 Pro Max និងរង្វាន់ធំផ្សេងទៀត

សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ប័ណ្ណស្ថាបនា នៅក្រៅប្រទេស ឬ តាមរយៈ E-commerce អន្តរជាតិ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៖ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
Sathapana Bank Launches ePayroll Service to Offer SMEs Reliable and Flexible Digital Payroll Solution
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់ឱ្យដំណើរការ ePayroll...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ឱ្យដំណើរការ Sathapana ePayroll...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់​ផ្តើម​កម្ម​វិធី​ប្រូ​ម៉ូ​សិន​សន្សំ​ឆ្លាត​វៃ...

អតិថិជនរីករាយជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនពីគណនីសន្សំឆ្លាតវៃភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នា២០២២៖ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

ជាមួយបណ្តាញទូទាត់យ៉ាងច្រើនសម្បូរបែប អតិថិជនឥឡូវនេះអាចធ្វើការបង់ពន្ធលើទំនិញនាំចេញ-ចូលយ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង រាជធានីភ្នំពេញ,...

អានបន្ថែម
Sathapana Bank launches ‘I’m Financially Literate’ Executive Program to support Women In Business and Entrepreneurs in Cambodia
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ផ្តើមដំណើរការ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល...

ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជទីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលចាប់ផ្តើមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាពិសេស ដែលមានការចូលរួមសហការជាមួយសហគ្រិនខ្មែរ សាជីវកម្មធានាឥណ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់​ដៃ​គូ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២៖ ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមកិច្ចសហការដៃគូជាផ្លូវការ...

អានបន្ថែម