ទីតាំងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម

 

ល.ររាជធានី/ខេត្ត-ក្រុងឈ្មោះម៉ាស៊ីន​ អេធីអឹមអាសយដ្ឋាន និងប្រភេទម៉ាស៊ីន​ អេធីអឹម

រាជធានីភ្នំពេញ

ការិយាល័យកណ្តាល និង ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម (១)

អាសយដ្ឋានៈ #៨៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (៤១)សង្កាត់ ផ្សារថ្មី III ខណ្ឌដូនពេញ ១២២១០ រាជធានី ភ្នំពេញ៕​

ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

 ការិយាល័យកណ្តាល និង ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម​ (២)

អាសយដ្ឋានៈ #៨៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (៤១) សង្កាត់ ផ្សារថ្មី III ខណ្ឌដូនពេញ ១២២១០ រាជធានី ភ្នំពេញ៕​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

 ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ Bonna nusinese center

អាសយដ្ឋានៈ #១២៦ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (៤១) ចម្ងាយ ១០០ ម៉ែត្រ ភាគខាងត្បូងនៃវិមានឯករាជ្យ ១២៣០១ រាជធានីភ្នំពេញ៕​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

 ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅផ្សារទំនើប AEON Mall 1

អាសយដ្ឋានៈ #១៣២ ផ្លូវសម្តេចសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ៕​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

 សាខា​ AEON Mall 2 និងម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

ជាន់ទី២ ផ្សារទំនើប AEON Mall 2 ភូមិបាយាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

 ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ Amazon Café (ទល់មុខមន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត)

អាសយដ្ឋានៈ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ ស្រះចក ខណ្ឌ ដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ (ទល់មុខមន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត)៕​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

 ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ ហាងកាហ្វេ GLORIA JEAN

អាសយដ្ឋានៈ #១៦E០-E១-E២ (ផ្លូវ ៥១) ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ កែងផ្លូវ ៣១០ សង្កាត់ បឹងកេងកង១ ខណ្ឌ ចំការមន១២៣០២ រាជធានី ភ្នំពេញ៕​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

 ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅផ្សារកណ្តាល

អាសយដ្ឋានៈ #១២E០ ផ្លូវ១៣០ កែងផ្លូវប៉ាស្ទ័រ(៥១) សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ រាជធានី ភ្នំពេញ៕ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

 

ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅក្រសួងប្រៃសណីយ៍

និងទូរគមនាគមន៍ដឹកនាំកម្ពុជា

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវកែង១៣ និង១០២ វត្តភ្នំដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ (រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ដឹកនាំកម្ពុជា)៕​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១០ សាខាភ្នំពេញ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #D១-D២ មហាវិថីសាធារណរដ្ឋឆែក (១៦៩) សង្កាត់ វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា ១២២៥៣ រាជធានី​ ភ្នំពេញ៕​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

១០ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ីអឺរ៉ុប

អាសយដ្ឋានៈ #៨២៦ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់ទឹកទឹកល្អក់១​ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានី ភ្នំពេញ៕​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១១ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ ផ្សារទំនើប CITY MALL

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវមុន្នីរ៉េត សង្កាត់ វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា, រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

១២ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ ឱសថស្ថាន មហាលាប

អាសយដ្ឋានៈ #១៥៦AEo ផ្លូវ១៨២ ភូមិ១០ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោគ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១៣ សាខាចំការមន និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #៨៣១C មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (៩៣) សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន ១២៣០៧ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន អាចដាក់មូលប្បទានប័ត្របាន

១៤ សាខាចោមចៅ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #A៦-៧ ផ្លូវជាតិលេខ ៤ ភូមិថ្នល់ បំបែក ១២៤០៥ ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១៥ សាខាជ្រោយចង្វារ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #២៣១ABCD ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ភូមិគៀនឃ្លាំង សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ១២១១០ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១៦ សាខា៧មករានិង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #២E០-E១-E២-E៣ វិថីឧកញ៉ាទេពផន (ផ្លូវ ១៨២), កែងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (៩៣) សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ ៧មករា ១២២៥៨ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

១៧ សាខាពោធិ៍សែនជ័យ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #៣២៥B មហាវិថីសហពន្ធ័រុស្ស៊ីមហាវិថី (១១០) ក្រុម ៦ ភូមិ ពរប្រ៉កខាងជើង សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ១២៤០៦ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១៨ សាខាផ្សារហេងលី និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #១+២AEo ផ្លូវ ២៧១ ភូមិ១១ សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី២ ខណ្ឌទួលគោគ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១៩ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ ផ្សារទំនើប Superstore

អាសយដ្ឋានៈ #១២១៦ -១៩៨៦ ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២០ សាខាប្ញស្សីកែវ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #៧៤៨ ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ភូមិ ក្រោលគោ សង្កាត់ គីឡូម៉ែតលេខ ៦ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ ១២១០៦ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២១ សាខាទួលគោក និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #០៦A ផ្លូវ ២៨៩ ភូមិ ១៣ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក ១២១៥១ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២២ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ ហាងកាហ្វេ GLORIA JEAN’s COFFEE-TLK

អាសយដ្ឋានៈ #១៨-២០ ផ្លូវលេខ ៥៩២ ផ្លូវ ១២១៥២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

២៣ សាខាផ្សារដើមគរ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #៧៥Eo មហាវិថីសម្តេចមុនីរ៉េត (២១៧) សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក​ ១២១៥៩ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២៤ សាខាស្ទឹងមានជ័យ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #២០៦ មហាវិថីសម្តេចមុនីរ៉េត(២១៧) ភូមិដើមឈើ សង្កាត់​​ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ១២៣៥២ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២៥ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅផ្លូវ វ៉េង ស្រេង

អាសយដ្ឋានៈ #៣៧Eo ចោមចៅ (២១៧) ១២៤០៥ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២៦ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅស្ថានីប្រេងឥន្ធនៈ PPT (ច្បារអំពៅ)

អាសយដ្ឋានៈ ស្ថានីប្រេងឥន្ធនៈ ផ្លូវជាតិលេខ១ ជិតបូរី ប៉េង ហួត ច្បារអំពៅ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២៧ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ បូរី ប៉េង ហួត (ផ្លូវជាសុផារ៉ា)

អាសយដ្ឋានៈ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះទី១ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២៨ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ ស្ថានីប្រេងឥន្ធនៈ TOTAL សែន​សុខ

អាសយដ្ឋានៈ #៤៤៨៨ ផ្លូវ ១៩២៨ កែងផ្លូវ ១០០៣ ភូមិប៉ាយាប សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែន សុខ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

២៩ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ ស្ថានីប្រេងឥន្ធនៈ TOTAL Camco City

អាសយដ្ឋានៈ #៣៩J ផ្លូវ ៥៩៨ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ ទួលសង្កែរ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣០ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ Telecom Cambodia

អាសយដ្ឋានៈ #៩៥-៩៧ មហាវិថីព្រះសីហនុ កែងផ្លូវ១០៥ សង្កាត់បឹង​ប្រលឹត ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣១ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ Songly Construction

អាសយដ្ឋានៈ #១៨៧​ មហាវិថីម៉ៅសេទុង ភូមិ៦ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រែ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣២ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ សាកលវិទ្យាល័យ អាយ អាយ សុី

អាសយដ្ឋានៈ #៦៥០ ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ +855 023/081 999 010

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣៣ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅសណ្ឋាគារ Himawarri Hotel

អាសយដ្ឋានៈ #៣១៣ មហាវិថីព្រះសុីសុវត្តិ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣៤ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ Associated Asphalt Product Group

អាសយដ្ឋានៈ #A១១-A១៣ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣៥ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ ពេទ្យធ្មេញ My Teeth (ទឹកថ្លា)

អាសយដ្ឋានៈ #១០២​ សហព័ន្ធរុស្សី ភូមិចុងថ្នាល់ខាងកើត សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែន សុខ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣៦ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋានៈ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ខណ្ឌពោសែនជ័យ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៣៧ សាខាចំការដូង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #A១២ ផ្លូវ ២១៧ ភូមិសំប៊ូរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣៨ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅហាងកាហ្វេ RIDERS Coffee & Pub

អាសយដ្ឋានៈ #២០២ ផ្លូវ១៥៥ កែងផ្លូវ៤៧០ ទួលទំពួង២ រាជធានី ភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៣៩ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅច្បារអំពៅ

អាសយដ្ឋាន: អគារលេខ៤៤ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់និរោធ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ទូរស័ព្ទលេខៈ 023/081 999 010
ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៤០ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅមាត់ទន្លេ

អាសយដ្ឋាន: អគារលេខ៩១ មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ សង្កាត់វត្តភ្នំ  ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023/081 999 010 ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៤១ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅភ្នំពេញថ្មី

អាសយដ្ឋាន: អគារលេខ៥៨៣ មហាវិថីមិត្តភាពភ្នំពេញ ហាណូយ ភូមិភ្នំពេញថ្មី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ +855 023/081 999 010
ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៤២ខេត្តកណ្ដាលសាខាគៀនស្វាយ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិទួលត្នោត ឃុំគគីរ ស្រុកគៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល។​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៤៣ សាខាកណ្តាល និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #២៦ ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិថ្មី សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល។​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៤៤ សាខាមុខកំពូល និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #១០២ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុម៨ ភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល។​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៤៥ សាខាស្អាង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ២១ ភូមិព្រែកស្នង ឃុំព្រែកគយ ស្រុក​ស្អាង

ខេត្តកណ្ដាល។​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៤៦ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅសាខាថ្នល់ទទឹង

ផ្ទះលេខ ១៤៣ ផ្លូវជាតិលេខ ៤ ភូមិថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្ដកណ្ដាល៕​

ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

 

៤៧ សាខាអង្គស្នួល និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #២៨ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុម០៣៧១ ភូមិបែកចាន ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាល។​ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៤៨ខេត្តសៀមរាបសាខាសៀមរាប និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៤៣៩ ក្រុម១២ លោកតាណឺយ ភូមិដកពោធិ សង្កាត់ស្លរក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៤៩ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅមន្ទីរពេទ្យគុន្ធបុប្ផា (ខេត្តសៀមរាប)

អាសយដ្ឋានៈ​ សង្កាត់ស្លរក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៥០ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅផ្សារទំនើប ឡាក់​​គី (ខេត្តសៀមរាប)

អាសយដ្ឋានៈ​ ផ្សារទំនើប ឡាក់​​ គី ផ្លូវស៊ីវត្ថា ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៥១ សាខាក្រុងសៀមរាប និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៥២ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅផ្សារចាស់ (ខេត្តសៀមរាប)

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវស៊ីវត្ថាលេខ០២២ ភូមិមណ្ឌល១ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៥៣ សាខាសូទ្រនិគមន៍ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #២១ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុម១ ភូមិដំដែកថ្មី ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគមន៍ ខេត្តសៀមរាប។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៥៤ សាខាពួក និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #១៧៦៤ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិចំបក់ហែរ ឃុំពួក ស្រុកពួកខេត្តសៀមរាប។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៥៥ខេត្តកំពង់ចាមសាខាចំការលើ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៧១ ភូមិថ្នល់បែកកើត ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៥៦ សាខាកំពង់ចាម និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៧A ភូមិ៦ ស្រុកវាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៥៧ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅព្រះមុនីវង្ស (ខេត្តកំពង់ចាម)

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវព្រះមុនីវង្សខេត្តកំពង់ចាម។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៥៨ សាខាជើងព្រៃ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិថាសេន ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាម។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៥៩ សាខាព្រៃឈរ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៧A ភូមិស្លៀង ឃុំជ្រៃវែង ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦០ខេត្តត្បូងឃ្មុំសាខាសួង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវលេខ៧ ភូមិសួងលិច សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦១ សាខាមេមត់ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិផ្សារមេមត់ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦២ សាខាអូររាំងឪ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ១១ ភូមិលេខ ០៣ ឃុំអំពិលតាពក ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦៣ សាខាពញាក្រែក និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៧A​ ភូមិកណ្ដោលកោង ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦៤ខេត្តកំពង់ធំសាខាកំពង់ធំ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិកំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់រោទ៍ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦៥ សាខាកំពង់ថ្ម និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិ​ថោងមោង ឃុំកំពង់ថ្ម ស្រុកព្រះបុត្រាតុ ខេត្តកំពង់ធំ។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦៦ សាខារំលង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិរំចេក ឃុំទ្រាល ស្រុកបារាយ ខេត្តកំពង់ធំ។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦៧ សាខាតាំងគោក និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ភូមិសូយោង ឃុំសូយោង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦៨ សាខាស្ទោង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ភូមិត្នោត ​ឃុំកំពង់ចិនជើង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៦៩ ខេត្តកំពតសាខាឈូក និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិឈើទាល ឃុំឈូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧០ សាខាកំពត និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិកំពង់ធំ សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧១ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅរង្វង់មូលធូរេន (ខេត្តកំពត)

អាសយដ្ឋានៈ នៅរង្វង់មូលធូរេន ខេត្តកំពត។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧២ខេត្តស្ទឹងត្រែងសាខាស្ទឹងត្រែង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិរាជានុគល់ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧៣ខេត្តក្រចេះសាខាស្នួល និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្សារស្នួល ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧៤ សាខាក្រចេះ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវព្រះស៊ីហនុ ភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្ដក្រចេះ។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧៥ខេត្តបាត់ដំបងសាខាបាត់ដំបង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ភូមិព្រែកមហាទេព ឃុំស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៧៦ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅផ្សាររាត្រី (ខេត្តបាត់ដំបង)

អាសយដ្ឋានៈ នៅផ្សាររាត្រី ខេត្តបាត់ដំបង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧៧ សាខាបវេល និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ អគារលេខ៩ ភូមិបវេល១ ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧៨ សាខាក្រុងបាត់ដំបង​ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៧៩ សាខាមោងឫស្សី និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ភូមិកន្សៃបន្ទាយ ឃុំមោង ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៨០ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសាខាបន្ទាយមានជ័យ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #៦២៧-៦២៨ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិរោងម៉ាស៊ីន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរិសុភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៨១ សាខាប៉ោយប៉ែត និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៨២ខេត្តព្រះសីហនុសាខាព្រះសីហនុ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ #៧២ ផ្លូវឯករាជ្យ ក្រុម១៤ ភូមិ៣ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ អាចដក និងដាក់សាច់ប្រាក់បាន

៨៣ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម នៅរង្វង់មូលតោមាសពីរ (ខេត្តព្រះសីហនុ)

អាសយដ្ឋានៈ រង្វង់មូលតោមាសពីរ ខេត្ត ព្រះសីហនុ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៨៤ សាខាព្រៃនប់ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុមទី២៤ ភូមិបឹងវែង ឃុំវាលរេញ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៨៥ខេត្តស្វាយរៀងសាខាស្វាយរៀង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិកៀនសាំង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៨៦ សាខាបាវិត និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិបាវិតកណ្តាល សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៨៧ខេត្តព្រៃវែងសាខាព្រៃវែង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ១១ ភូមិ៤ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៨៨ សាខាពាមរមក៏ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិ១ ឃុំព្រែកខ្សាយខរ ស្រុកពាមរមក៏ ខេត្តព្រៃវែង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៨៩ សាខាកំចាយមារ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិថ្នល់កែង ឃុំស្មោងខាងជើង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្ដព្រៃវែង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩០ខេត្តកំពង់ស្ពឺសាខាកំពង់ស្ពឺ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុម១ ភូមិបុរីកម្មករ សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩១ សាខាគងពិសី និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៣ ភូមិត្រាំខ្នា ឃុំស្នំក្រពើ ស្រុកគងពិសី ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩២ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសាខាកំពង់ឆ្នាំង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ភូមិឡទឹកត្រី សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩៣ខេត្តរតនគិរីសាខារតនគិរី និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៧៨ ភូមិភ្នំស្វាយ សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្ដរតនគិរី។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩៤ខេត្តឧត្តរមានជ័យសាខាអន្លង់វែង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិអូរជញ្ជៀន ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្ដឧត្តរមានជ័យ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩៥ សាខាឧត្តរមានជ័យ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិសំរោង សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្ដឧត្តរមានជ័យ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩៦ខេត្តតាកែវសាខាតាកែវ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ ១៥៨ ផ្លូវលេខ ២០ ភូមិថ្នល់បែក សង្កាត់រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្ដតាកែវ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩៧ សាខាគីរីវង់ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

 អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ០២ ភូមិកំពង់ ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគីរីវង់ ខេត្ដតាកែវ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩៨ ខេត្តប៉ៃលិនសាខាប៉ៃលិន និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិអូរតាពុកលើ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្ដប៉ៃលិន។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

៩៩ខេត្តកោះកុងសាខាកោះកុង និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

 អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៤៨​ ភូមិទី១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្ត​កោះកុង។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១០០ខេត្តមណ្ឌលគិរីសាខាមណ្ឌលគិរី និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

 អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ ៧៦ ភូមិអូរស្ពាន ឃុំស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១០១ខេត្តព្រះវិហារសាខាព្រះវិហារ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិអណ្តូងពោធិ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១០២ ខេត្ត​​ពោធិ៍សាត់សាខាពោធិ៍សាត់ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

 អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិពាលញែក១ សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ

១០៣ សាខាបឹងខ្នារ និង ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិខ្នាចរមាស​ ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់។ ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៩៦ ២០៩ ៩៩៩៩ / ០៩៦ ២១៩ ៩៩៩៩

ប្រភេទ​ អេធីអឹមៈ ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការដោយមានសាច់ប្រាក់ និងគ្មានសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ដកសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ