ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ បរិច្ចាគថវិកា​ ជូន​ មន្ទីរ​ពេទ្យ​កុមារ​អង្គរ

កាលបរិច្ឆេទ: ១៦ សីហា ២០១៩

ទីកន្លែង: មន្ទីរ​ពេទ្យ​កុមារ​អង្គរ​ ខេត្ត​សៀមរាប