ពិធីចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូរវាងធនាគារ ស្ថាបនា និង ទ្រូម៉ាន់នី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៥ កក្កដា ២០១៩

ទីកន្លែង៖ Raffles Hotel Le Royal

ពិធីបុណ្យផ្កាយ

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ១៣-១៤ កក្ដដា ២០១៩

ទីកន្លែងៈ នៅមជ្ឃមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) 

កម្មវិធីប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ទីកន្លែង ៖ ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល សែនសុខ

កម្មវិធីប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ទីកន្លែង ៖ ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល សែនសុខ

មហោស្រពគីហ្សូណា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៦ កុម្ភៈ ២០១៩

ទីកន្លែងៈ នៅមជ្ឃមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) 

ពិធីម្ពោធការដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបណ្ណ័វីសា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ១៥​ មករា ២០១៩

ទីកន្លែង: សណ្ឋាគារ សូហ្វីតែលភ្នំពេញ

កម្មវិធីបរិច្ចាគឈាម

កាលបរិច្ឆេទ៖  ២០ ធ្នូ ២០១៨

ទីកន្លែង៖ សាខា ធនាគារស្ថាបនា 

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការ Sathapana Mobile

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

ទីកន្លែង ៖ ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល សែនសុខ