ការបរិច្ចាគ

ទីតាំង

ឈ្មោះវិក្កយបត្រ

ទូទាត់វិក្កយបត្រតាមរយៈ

រាជធានីភ្នំពេញ

 
  • មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា
  • ក្រុមជំនុំ អេលីម កម្ពុជា
  • អង្គការទីកន្លែងអាស៊ីហ្សា
  • អង្គការមនុស្សធម៌កម្ពុជា
 

ធនាគារឌីជីថល និងសាខា

ខេត្តសៀមរាប

 
  • មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ
 

ធនាគារឌីជីថល និងសាខា

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 
  • អង្គការមូលនិធិដើម្បីកុមារកម្ពុជា
 

ធនាគារឌីជីថល និងសាខា

 

ព័ត៌មានបន្ថែម

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោង 023 999 010 / 081 999 010customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។