ការធ្វើទំនើបកម្ម Sathapana Mobile version 2.0 ជាមួយមុខងារងាយស្រួល

ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អតិថិជន​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា Digital Bankingនាយក​ដ្ឋាន​ធនាគារ​ឌីជីថល​សូម​ជំរាប​ជូន​ពី​ការ​ធ្វើ​ទំនើប​កម្ម​នៅ​លើ Sathapana Mobile Version 2.0 ដែល​អាច​ទាញ​យក​បាន​ពី Google Play និង App Store។ សំរាប់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លម្អិត​លើ​សេវា​កម្ម​ថ្មី​នេះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. ដាក់ឲ្យដំណើរមុខងារស្នើសុំបង្កើតគណនី អនឡាញ
២. ដាក់ឲ្យដំណើរមុខងារស្នើសុំបង្កើតប័ណ្ណនិមិត្តវីសាឥណពន្ធ សម្រាប់ទូទាត់ប្រតិបត្តិការអនឡាញ ។
៣. ប្រតិបត្តិការផ្ទេរនិងទទួលប្រាក់ ជាមួយគណនី eMoney បាន រហូតដល់ត្រឹម USD ៥០០ ឬ ២.០០០.០០០រៀល   ក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយមិនកំណត់ចំនួនប្រតិបត្តិការ និងមិនគិតកម្រៃសេវា រហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០។
៤. ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម  ៖
   ៤.១. អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់របស់ប័ណ្ណស្ថាបនាគ្រប់ប្រភេទ។
   ៤.២. អាចធ្វើការចូលទៅក្នុង Sathapana Mobile ដោយប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ។
   ៤.៣. ដាក់បង្ហាញព័ត៌មានបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើនៅលើ Sathapana Mobile ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​ផ្នែក​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ទំនាក់​ទំនង​អតិថិជន ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ តាម​រយៈ​លេខ​ទូរស័ព្ទ +855 (0) 23/81 999 010 | customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវា Sathapana Mobile សូមចុចនៅ ទីនេះ