ការធ្វើទំនើបកម្ម Sathapana Mobile version 1.9.7 ជាមួយមុខងារងាយស្រួល

ដើម្បីផ្តល់ភាពកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារឌីជីថល ធនាគារស្ថាបនា សូមជំរាបជូនអំពីការធ្វើទំនើបកម្មលើកម្មវិធី Sathapana Mobile 1.9.7 ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

  •  ប្រតិបត្តិការផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់ជាមួយគណនីបាគង បានរហូតដល់USD ១,០០០ ឬ KHR ៤,០០០,០០០ ក្នុងមួយថ្ងៃដោយមិនកំណត់ចំនួនប្រតិបត្តិការ និងមិនគិតកម្រៃសេវា។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ +855 (0) 23/81 999 010 | customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវា Sathapana Mobile សូមចុចនៅ ទីនេះ