ការធ្វើទំនើបកម្ម Sathapana Mobile version 1.9.1 ជាមួយមុខងារងាយស្រួលជាងមុន

កម្មវិធី Sathapana Mobile version 1.9.1 ត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់នៅលើ Google Play និង App Store​ ។

ការធ្វើទំនើបកម្មថ្មី

ដាក់ដំណើរការមុខងារពិនិត្យមើលរបាយការណ៍វិក្កយបត្រ និងប្រតិបត្តិការបណ្ណ័ឥណទានវីសា ស្ថាបនា នៅលើ  Sathapana Mobile 1.9.1 មានដូចជា៖

  • លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍វិក្កយបត្របណ្ណ័ឥណទានវីសារបស់លោកអ្នករហូតដល់រយះពេល ៦ ខែចុងក្រោយ
  • លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលប្រតិបតិ្តការបណ្ណ័ឥណទានវីសារបស់លោកអ្នករហូតដល់រយះពេល ៦ ខែចុងក្រោយ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ  023/081 999 010 | info@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវា Sathapana Mobile សូមចុចនៅ ទីនេះ