ការធ្វើទំនើបកម្ម Sathapana Mobile Version 1.9 ជាមួយមុខងារងាយស្រួល និងសេសជាងមុន

កម្មវិធី Sathapana Mobile Version 1.9 ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រាស់នៅលើ Google Play និង App Store​ ។

ទំនើបកម្មរួមមាន៖ 

1.ដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីតាមរយៈ Sathapana Mobile និង Sathapana iBanking

  • រូបិយប័ណ្ណដែលអាចទូទាត់បានគឺ ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • អាចទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនី (សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ)
  • មិនគិតកម្រៃសេវារហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី 

2.    អាចស្កេនស្នាមម្រាមដៃនៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android
3.    ដកផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយដែលផុតកំណត់ និងដាក់បន្ថែមផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយថ្មី មានដូចជា ឥណទានយានយន្ត និង ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា 

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ +855 23/81 999 010 | info@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសាវា Sathapana Mobile សូមចុចនៅ ទីនេះ