សេវាអេធីអឹម

លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងគណនីរបស់លោកអ្នកបានតាមតម្រូវការ និងគ្រប់ពេលវេលា។ ធនាគារ ស្ថាបនា មានអេធីអឹមចំនួនជាង១៥0 ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ហើយយើងក៏កំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនូវម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម របស់ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់សេវាធនាគារដែលជួយ លោកអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ប្រតិបត្តិការដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ

ប្រតិបត្តិការដោយមិនប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ

 
 • ដកប្រាក់
 • ដាក់ប្រាក់*
 • ផ្ទេរប្រាក់រវាងអ្នកដែលមិនមានគណនី
 • ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីមួយ ទៅគណនីមួយទៀត
 • ផ្ទេរពីគណនីទៅសាច់ប្រាក់
 • ទូទាត់វិក្កយប័ត្រ
 • បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ
 • ប្តូរលេខសំងាត់
 • ស្នើរសុំរបាយការណ៍សង្ខេប (១០ប្រតិបត្តិការចុងក្រោយ)
 • ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី
 • ស្នើរសុំរបាយការណ៍ធនាគារ
 • ស្នើរសុំសៀវភៅសែក
 • ដកប្រាក់រហ័ស

 

 
 • ដកប្រាក់ដោយពុុំប្រើប័ណ្ណ
 • ដាក់ប្រាក់ដោយពុំប្រើប័ណ្ណ
 • ដាក់សែកដោយមិនប្រើប័ណ្ណអេធីអឹម

 

* ប្រតិបត្តិការដាក់បា្រក់អាចធ្វើបាននៅតាមម៉ាស៊ីន អេធីអឹម មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ដាក់ប្រាក់ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រដោយចុចលីងខាងក្រោម។


ជំនួយ
ស្វែងរកម៉ាស៊ីន អេធីអឹម ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត សូមចុចទីនេះ ទីតាំងអេធីអឹម
សម្រាប់អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង សូមចុចទីនេះ ទំនាក់ទំនងអេធីអឹម
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំតាមរយៈ +855 (0) 23/81 999 010 ឬ​ អ៊ីម៉ែលcustomercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh