គណនីចរន្តផ្លឺសអាជីវកម្ម

គណនីចរន្តផ្លឺសអាជីវកម្ម គឺជាគណនីដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ និង ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ១,២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ សូមរីករាយជាមួយនូវការផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗជាច្រើនទៀត។

លក្ខណៈពិសេស

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង

១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក៤០.000.000 រៀល

សមតុល្យអប្បបរមា

១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤0.000.000 រៀល

អត្រាការប្រាក់

ទាបជាង ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក = 0%

ទាបជាង ៤0.000.000 រៀល = 0%

១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក - ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក  = 0,៥០%

៤0.000.000 រៀល - ២០0.000.000 រៀល  = 0,៧៥%

លើសពី ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក - ១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក  = 0,៧៥%

លើសពី ២០0.000.000 រៀល  - ៤០0.000.000 រៀល = ១%

លើសពី ១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក = ១%

លើសពី ៤០0.000.000 រៀល = ១,២៥%

របៀបនៃការទូទាត់ការប្រាក់

ការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែ

 

អត្ថប្រយោជន៍

សៀវភៅ​មូលប្បទាន​ប័ត្រ

ផ្ដល់ជូនឥតគិតថ្លៃ (សៀវភៅ១ក្បាលក្នុង១ខែផ្អែកលើសំណើស្នើរសុំ)

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា

ឥតគិតថ្លៃ​(សម្រាប់សហគ្រាសឯកបុគ្គល)

ប័ណ្ណឥណទានវីសា

ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សេវាប្រចាំឆ្នាំ

តារាងសមតុល្យគណនី

ឥតគិតថ្លៃ

ប្រព័ន្ធធនាគារឌីជីថល

ធនាគារឌីជីថល សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណែត

ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងសេវាប្រចាំឆ្នាំ

សេវាទូទាត់

ឥតគិតថ្លៃ (វិក័យប័ត្រទឹក)

ឥតគិតថ្លៃ (វិក័យប័ត្រភ្លើង)

ការផ្ដល់ជូនពិសេស

កម្រៃសេវា

ផ្អែកលើការស្នើសុំពិសេស

លក្ខខណ្ឌ

  • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
  • អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ
  • លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ
  • លិខិតអនុញ្ញាតអោយដំណើការពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ
  • សេចក្តីសម្រេចពីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បើកគណនី
  • លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការ និងហត្ថលេខាអនុម័ត
  • លិខិតតំណាង/លិខិតផ្តល់សិទ្ធិ (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)
  • បណ្ណពន្ធប៉ាតង់ប្រកបអាជីវកម្ម
  • ឯកសារចុះបញ្ជីផ្សេងៗ (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)

របៀបបើកគណនី

សូម​មេត្តា​មក​កាន់​សាខា​ណា​មួយ​របស់​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត​ ឬ​ទាក់​ទង​មក​កាន់​ +855 (0)​ 23/81​ 999 010​ ​ ឬ​​ អ៊ីម៉ែល​ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត។ បុគ្គលិក​របស់​យើង​នឹង​ទទួល​ស្វាគមន៍​លោក​អ្នក​ និង​ធ្វើ​ការ​ណែនាំ​លោក​អ្នក​អំពី​ដំណើរ​ការ​ផ្សេង​ៗ។ សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន​សាខា​ទាំង​អស់​របស់​ ស្ថាបនា​ សូម​ចុច ទីនេះ។​

សូម​ចុច​ ទីនេះ ដើម្បី​លោក​អ្នក​អាច​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក​លើ​ទម្រង់​សួរ​ព័ត៌មាន​បាន​ដោយ​ឆាប់​រហ័ស។​ ក្រុម​ការងារ​របស់​យើង​នឹង​ទាក់​ទង​ទៅ​កាន់​លោក​អ្នក​ក្នុង​រយៈ​ដ៏​ឆាប់៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចទីនេះ