គណនីចរន្តផ្លឺស

គណនីចរន្តផ្លឺស គឺជាគណនីដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រ និង ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ១,២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ សូមរីករាយជាមួយនូវការផ្តល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗជាច្រើនទៀត។

លក្ខណៈពិសេស

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង

៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក២0.000.000 រៀល

សមតុល្យអប្បបរមា

៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

២0.000.000 រៀល

អត្រាការប្រាក់

ទាបជាង ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក = 0%

ទាបជាង ២0.000.000 រៀល = 0%

៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក - ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក  = 0,៧៥%

២0.000.000 រៀល - ៤0.000.000 រៀល  = ១%

លើសពី ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក = ១%

លើសពី ៤0.000.000 រៀល = ១,២៥%

របៀបនៃការទូទាត់ការប្រាក់

ការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែ

 

អត្ថប្រយោជន៍

សៀវភៅ​មូលប្បទាន​ប័ត្រ

ផ្ដល់ជូនឥតគិតថ្លៃ (សៀវភៅ១ក្បាលក្នុង១ខែផ្អែកលើសំណើស្នើរសុំ)

ប័ណ្ណឥណពន្ធវីសា

ឥតគិតថ្លៃ

ប័ណ្ណឥណទានវីសា

ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សេវាប្រចាំឆ្នាំ

តារាងសមតុល្យគណនី

ឥតគិតថ្លៃ

ប្រព័ន្ធធនាគារឌីជីថល

សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណែត (eBanking)

ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងសេវាប្រចាំឆ្នាំ

សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណែត (iBanking)

ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងសេវាប្រចាំឆ្នាំ

ធនាគារឌីជីថល តាមទូរស័ព្ទចល័ត

ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងសេវាប្រចាំឆ្នាំ

សេវាទូទាត់

ឥតគិតថ្លៃ (វិក័យប័ត្រទឹក)

ឥតគិតថ្លៃ (វិក័យប័ត្រភ្លើង)

ការផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ (ឆ្លងសាខា)

ឥតគិតថ្លៃ ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

ឥតគិតថ្លៃ ២០០.០០០.០០០ រៀល

 
  • ប្រតិបត្តិការត្រឹម ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២០០.០០០.០០០ រៀល កម្រៃឥតគិតថ្លៃ
  • ប្រតិបត្តិការលើសពី ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២០០.០០០.០០០ រៀល កម្រៃសេវាត្រូវបានគិតថ្លៃ ៥ ដុល្លារអាមេរិក/ ២០.០០០ រៀល ថេរ
 

សេវាដកប្រាក់តាមរយៈ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម (ATM)

១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក៤០.០០០.០០០ រៀល

ការផ្ដល់ជូនពិសេស

កម្រៃសេវា

ផ្អែកលើការស្នើសុំពិសេស

លក្ខខណ្ឌ

  • បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • ឯកសារតម្រូវ

                 o  អត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាព ឬ

                 o  លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឬ

                 o  លិខិតអត្តសញ្ញាណ សំបុត្រកំណើត សៀវភៅគ្រួសារ (មេគ្រួសារ)

  • លិខិតបញ្ជាក់មុខរបរ និងចំណូល
  • បំពេញទម្រង់ស្នើរសុំរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា និង
  • គំរូហត្ថាលេខា ឬស្នាមមេដៃ

របៀបបើកគណនី

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោង +855 (0) 23/81 999 010 ឬ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួឡស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចទីនេះ