គណនីចរន្ត

គណនី​បញ្ញើ​ចរន្ត​របស់​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ផ្ដល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​សៀវភៅ​មូលប្បទាន​ប័ត្រ​ ដែល​ជួយ​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​នានា​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ និង​មាន​សុវត្ថិ​ភាព​ខ្ពស់។ 


បន្ទាប់​ពី​បាន​ទទួល​ប័ណ្ឌ​អេធីអឹម​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃរួច​ លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ចាត់​ចែង​សាច់​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​គ្រប់​ពេល​វេលា​ និង​គ្រប់​ទី​កន្លែង​តាម​រយៈ​បណ្ដាញ​ម៉ាស៊ីន​ អេធីអឹម​ ដែល​មាន​នៅ​គ្រប់​ខេត្ត​-​ក្រុង​ទូទាំង​ប្រទេស។

លក្ខណៈពិសេស 

រូបិយប័ណ្ណ 

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង

៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

២.០០០.០០០ រៀល

សមតុល្យអប្បបរមា

 ២៥០ ដុល្លារអាមេរិក

១.០០០.០០០ រៀល

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

 
 • ប័ណ្ណអេធីអឹម
 • សេវា iBanking
 • សេវា Sathapana Mobile
 

 

អត្ថប្រយោជន៍

 • ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ជាមួយនឹងបណ្តាញអេធីអឹម និងសាខាដ៏ទូលំទូលាយ
 • ជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់វិក្ក័យបត្រ ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព
   

លក្ខខណ្ឌ

 • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
 • អនុស្សរណៈ និងលក្ខន្តិកៈ
 • លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ
 • លិខិតអនុញ្ញាតអោយដំណើការពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរ
 • សេចក្តីសម្រេចពីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បើកគណនី
 • លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការ និងហត្ថលេខាអនុម័ត
 • លិខិតតំណាង/លិខិតផ្តល់សិទ្ធិ (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)
 • បណ្ណពន្ធប៉ាតង់ប្រកបអាជីវកម្ម
 • ឯកសារចុះបញ្ជីផ្សេងៗ (ប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមាន)

របៀបបើកគណនី

សូម​មេត្តា​មក​កាន់​សាខា​ណា​មួយ​របស់​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត​ ឬ​ទាក់​ទង​មក​កាន់​ +855 (0)​ 23/81​ 999 010​ ​ ឬ​​ អ៊ីម៉ែល​ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត។ បុគ្គលិក​របស់​យើង​នឹង​ទទួល​ស្វាគមន៍​លោក​អ្នក​ និង​ធ្វើ​ការ​ណែនាំ​លោក​អ្នក​អំពី​ដំណើរ​ការ​ផ្សេង​ៗ។ សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន​សាខា​ទាំង​អស់​របស់​ ស្ថាបនា​ សូម​ចុច ទីនេះ។​

សូម​ចុច​ ទីនេះ ដើម្បី​លោក​អ្នក​អាច​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក​លើ​ទម្រង់​សួរ​ព័ត៌មាន​បាន​ដោយ​ឆាប់​រហ័ស។​ ក្រុម​ការងារ​របស់​យើង​នឹង​ទាក់​ទង​ទៅ​កាន់​លោក​អ្នក​ក្នុង​រយៈ​ដ៏​ឆាប់៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចទីនេះ