គណនីបញ្ញើចរន្ត

គណនីបញ្ញើចរន្តរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រដែលជួយលោកអ្នកក្នុងការទូទាត់នានាក្នុងស្រុកប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
បន្ទាប់ពីបានទទួលប័ណ្ណអេធីអឹមដោយឥតគិតថ្លៃរួច លោកអ្នកអាចចាត់ចែងសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈបណ្ដាញម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ដែលមាននៅគ្រប់ខេត្ត-ក្រុងទូទាំងប្រទេស។

លក្ខណៈពិសេស

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់រៀល

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង

១០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤០០.០០០ រៀល

សមតុល្យអប្បបរមា

១០០ ដុល្លារអាមេរិក

៤០០.០០០ រៀល

អត្រាការប្រាក់

Nil

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

 
  • ប័ណ្ណអេធីអឹម
  • សេវា iBanking 
  • សេវា ​Sathapana Mobile

 

 

អត្ថប្រយោជន៍

  • ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ជាមួយនឹងបណ្តាញអេធីអឹម និងសាខាដ៏ទូលំទូលាយ
  • ជួយសម្រួលដល់ការទូទាត់វិក្ក័យបត្រ ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព

លក្ខខណ្ឌ

  • បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
  • ឯកសារតម្រូវ

                 o  អត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាព ឬ

                 o  លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឬ

                 o  លិខិតអត្តសញ្ញាណ សំបុត្រកំណើត សៀវភៅគ្រួសារ (មេគ្រួសារ)

  • លិខិតបញ្ជាក់មុខរបរ និងចំណូល
  • បំពេញទម្រង់ស្នើរសុំរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា និង
  • គំរូហត្ថាលេខា ឬស្នាមមេដៃ

របៀបបើកគណនី

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោង +855 (0) 23/81 999 010 ឬ customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួឡស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចទីនេះ