ការិយាល័យកណ្តាល

អ៊ីម៉ែលៈ info@sathapana.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ (០២៣ | ០៨១) ៩៩៩ ០១០

គេហទំព័រៈ www.sathapana.com.kh

អាសយដ្ឋានៈ អគារលេខ ៨៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

 

ទំនាក់ទំនងសហការី

ទូរស័ព្ទ: (០២៣ | ០៨១) ៩៩៩ ០១០

អ៊ីម៉ែល: info@sathapana.com.kh

ទម្រង់ស្នើសុំតាមអ៊ីនធើណេត: សូមចុចទីនេះ      

     

 

 

 

ទំនាក់ទំនងសហការីសម្រាប់ភាសាជប៉ុន ジャパンデスク

 

小森 雄太
Eメール:komori.yuta@sathapana.com.kh
電話番号:+855 12 355 305

 

矢野 健太郎
Eメール:Yano.Kentaro@sathapana.com.kh
電話番号:+855 96 346 1111

 

日本語での応対をご希望のお客様はお気軽に連絡くださいませ。

ម៉ោងធ្វើការ

- ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ

   (០៨ ព្រឹក - ០៤: ០០ ល្ងាច)

 

- ច័ន្ទ ដល់ អាទិត្យ (សាខា ផ្សារអ៊ីអនម៉លសែនសុខ)

    (០៩ ព្រឹក - ០៩: ០០ យប់)

 

- ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ២៤ ម៉ោងៈ (០២៣ | ០៨១) ៩៩៩ ០១០