ឥណទានទុនបង្វិលរយៈពេលខ្លី

ឥណទានទុនបង្វិលរយៈពេលខ្លីរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពបត់បែនក្នុងការប្រើប្រាស់ទុនរបស់លោកអ្នកដោយផ្អែកទៅលើតម្រូវការលំហូរសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក។ 

លក្ខណៈពិសេស

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារ / រៀល / បាត

អត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់តាមការប្រកួតប្រជែង

សមតុល្យអប្បបរមា 

រហូតដល់ ២០% នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ធនាគារ

រយៈពេលកម្ចី

រហូតដល់១២ខែ 

កម្រៃសេវារដ្ឋបាល

១% (កម្រៃសេវាមួយដងលើដែនកំណត់ប្រាក់កម្ចីដែលបានអនុម័ត)

ការសងរំលោះ

ការទូទាត់ការប្រាក់និងការទូទាត់ប្រាក់ដើមនៅលើកាលកំណត់នៃវដ្តនីមួយ 

ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ

 
 • ប្លង់ទន់ ឫ 
 • ប្លង់រឹង
 

 

លក្ខខណ្ឌ

ក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ ឫនីតិបុគ្គលដែលមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 
 • អាជីវកម្មនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងកំណត់ត្រាល្អ 
 • ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុមានស្ថេរភាពដើម្បីបម្រើការទូទាត់
 • ទ្រព្យបញ្ចាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្របដណ្តប់លើដែនកំណត់ឥណទាន

ឯកសារតម្រូវ

 • បំពេញពាក្យស្នើសុំ
 • អនុស្សរណៈនៃក្រុមហ៊ុន(ក្នុងករណីនីតិបុគ្គល)
 • ដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល(ក្នុងករណីនីតិបុគ្គល)
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម, ប៉ាតង់, វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីប្រសិនបើមាន
 • សម្ថភាពសងត្រលប់មកវិញ (របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុវិក័យប័ត្រលក់កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត-ល-) 
 • របាយការណ៍ធនាគារ ៦ខែ (ប្រសិនបើមាន) 
 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឫលិខិតឆ្លងដែន 
 • ឯកសារទ្រព្យបញ្ចាំ 
 • បាយការណ៍វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ (ប្រសិនជាមាន) 
 • និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលបានស្នើសុំ 

របៀបស្នើសុំ

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកកាន់ (០២៣ | ០៨១) ៩៩៩ ០១០ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។