គណនីរូបិយប័ណ្ណបរទេស

គណនីរូបិយប័ណ្ណបរទេស ជារូបិយប័ណ្ណយ៉េន ជួយលោកអ្នកចាត់ចែងរូបិយប័ណ្ណបរទេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។ គណនី នេះសមស្របសម្រាប់អតិជន–ឯកត្តជន ក្រុមហ៊ុន ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងមានភាពសមស្របបំផុតសម្រាប់អតិថិជនដែលធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណយ៉េនជាទៀងទាត់។

លក្ខណៈពិសេស

រូបិយប័ណ្ណ

ប្រាក់យ៉េនជប៉ុន

ប្រាក់បើកគណនីដំបូង  

៤០.០០០ យ៉េន

សមតុល្យអប្បបរមា 

៤០០ យ៉េន

អត្រាការប្រាក់

Nil

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន

 
 • របាយការណ៍គណនី
 • ប្រើប្រាស់សេវា iBanking
 

ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

 
 • គ្មានកម្រៃសេវាសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណបរទេស
 • កម្រៃសេវា ២% សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើជារូបិយប័ណ្ណយ៉េន (ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមាននៅការិយាល័យកណ្តាលប៉ុណ្ណោះ)
 

ដកប្រាក់

 
 • ដកប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកដោយគ្មានការកំណត់
 

កម្រៃសេវាសម្រាប់ការបិតមុនកំណត់
(ក្នុងរយៈពេល៣ខែ)                                                     

១.៦០០ យ៉េន

កម្រៃសេវាលើភាពអសកម្ម
(គ្មានប្រតិបត្តិការលើសពី១២ខែ)                                

៤០០ យ៉េន ឬ ចំនួនសមមូល

 

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែដោយមិនគិតថ្លៃ
 • ដកសាច់ប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារដោយមិនគិតថ្លៃ

លក្ខខណ្ឌ

ឯកត្តជន

 • បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណដែលមានសុពលភាព ឬ
 • លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ឬ
 • លិខិតអត្តសញ្ញាណ សំបុត្រកំណើត សៀវភៅគ្រួសារ 
 • លិខិតបញ្ជាក់មុខរបរ និងចំណូល
 • បំពេញទម្រង់ស្នើរសុំរបស់ធនាគារ​ ស្ថាបនា​
 • គំរូហត្ថាលេខា ឬស្នាមមេដៃ
 • និងឯកសារតម្រូវផ្សេងៗ

ស្ថាប័នស្របច្បាប់

 • វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការចុះឈ្មោះ ឬក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 
 • អនុស្សរណៈនិងលក្ខន្តិកៈ (ឬ រូបសំណាក) 
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មដែលចេញដោយក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ (មិនមានក៏បាន) 
 • លិខិតអនុម័តពីក្រសួងឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ (មិនមានក៏បាន) 
 • សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន / អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកដឹកនាំ / ហត្ថលេខាអ្នកដែលមានសិទ្ធិ 
 • លិខិតតែងតាំង ឬការផ្តល់សិទ្ធិ (មិនមានក៏បាន) 
 • ប៉ាតង់ពាណិជ្ជកម្ម 
 • ឯកសារចុះឈ្មោះផ្សេងទៀត (បើមាន)

របៀបបើកគណនី

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទាក់ទងមកកាន់ (០២៣ | ០៨១) ៩៩៩ ០១០ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។