ជាមួយនឹងធនាគារ ស្ថាបនា អ្នកនឹងទទួលបាននូវសេវាកម្មទូទាត់វិក្កយបត្រជាច្រើនប្រភេទ និង​គ្រប់​គ្រង​ការ​ទូ​ទាត់​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក​ទាំង​អស់​យ៉ាង​ទូ​លំ​ទូ​លាយ លឿន និង​មាន​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ទូ​ទាត់​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក។

  • ងាយស្រួលចំណេញពេលវេលានិងរហ័ស
  • ងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន
  • ទូទាត់វិក្កយបត្រដោយសុវត្ថិភាព
  • រូបិយប័ណ្ណរួមមាន៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់រៀល។
  • វិក្កយបត្រដែលអាចទូទាត់បានមានដូចជា៖ ទឺក ភ្លើង សំរាម ការអប់រំ អ៊ីនធឺណិត ធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនចែកចាយ វិក្កយបត្រក្រសួង អចលនទ្រព្យ សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ការបរិច្ចាគ និងវិក្កយបត្រទូទៅផ្សេងទៀត។

 

  • សាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ទូទាំងប្រទេស
  • កម្មវិធី ស្ថាបនា​ ម៉ូបាល និង iBanking
  • Direct debit

ព័ត៌មានបន្ថែម

សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ២៤ម៉ោង 023 999 010 / 081 999 010customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។ បុគ្គលិករបស់យើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នក និងធ្វើការណែនាំលោកអ្នកអំពីដំណើរការផ្សេងៗ។ សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាទាំងអស់របស់ ស្ថាបនា សូមចុច ទីនេះ

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នកលើទម្រង់សួរព័ត៌មានបានដោយឆាប់រហ័ស។ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងរយៈដ៏ឆាប់។