សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅឆ្នាំ2018 យើងបានបន្តការប្ដេជ្ញាចិត្តឥតឈប់ឈរក្នុងការបង្កើតគុណតម្លៃប្រកបដោយនិរន្តភាពសម្រាប់អតិថិជន ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងសហគមន៍យើង។ នៅឆ្នាំទីបី ចាប់តាំងពីយើង បានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាយើងសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏រឹងមាំជាថ្មីម្ដងទៀត ដោយទទួលបានកំណើនប្រាក់ចំណេញ ភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការរីកចម្រើនដ៏រឹងមាំ។

ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងការនាំចេញដែលមានដំណើរការល្អបានជំរុញឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទោះបីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមានកំណើនក្នុងកម្រិតមធ្យម និងមានហានិភ័យ កើនឡើងក្ដី។ អត្រាកំណើនត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងបន្តិចបន្ដួចដល់ 7.1% នៅឆ្នាំ2018 បើធៀបជាមួយកំណើននៅឆ្នាំ2017 ដែលមានចំនួន 6.8%។ នៅក្នុងវិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ ការគំរាមកំហែងមានការប្រែប្រួល ដោយសារតែការប្រែប្រួលខ្លាំងនៃវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ។

ប៉ុន្តែ ទោះបីមានហានិភ័យខាងក្រៅ និងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអាជីវកម្មនៅ ក្នុងប្រទេសក្ដីក៏ ធនាគារស្ថាបនាទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធចំនួន 23 លានដុល្លារអាមេរិកនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះ ដោយមានកំណើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ 24% ដែលកាលពីឆ្នាំមុនមានតែ 18.6 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ ទ្រព្យសកម្មសរុបមានដល់ទៅ 1.304 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយផល លើមូលធន (ROE) មានចំនួន 13.03% ដែលខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន 12.05%។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុយើងបានបង្ហាញពីភាពសមស្របនៃយុទ្ធសាស្រ្តភាពទាក់ទាញនៃផលិតផល និងការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់យើងព្រមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងកិច្ចសហការ នៅក្នុងក្រុមការងាររបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ផងដែរ។

ដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មរបស់យើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់អាជីវកម្ម និងជីវភាពរបស់ ប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈសេវាធនាគារពេញលេញល្អបំផុតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប យើងបាន ចាប់ផ្ដើម និងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងម៉ាកសញ្ញាថ្មីនិងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធឌីជីថលនៃធនាគារស្ថាបនា។

យើងជឿជាក់ថា ដើម្បីផ្ដល់សេវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងកាន់តែល្អថែមទៀតដល់អតិថិជន ដែលចេះតែមានកំណើនកើនឡើងយើងត្រូវបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យបានខ្លាំងក្លាក្នុង ការកសាងម៉ាកសញ្ញាថ្មី និងអនុវត្តឱ្យបានពេញលេញនូវការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ។ បទពិសោធន៍អតិថិជន និងសេវាកម្មកាន់ តែល្អប្រសើរ នាំឱ្យអតិថិជនកាន់តែមាន ការចូលរួម និងមានភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះ សេវាកម្មដែលធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណេញរបស់យើងមានការកើនឡើង។

ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ យើងមិនដែលបោះបង់ស្មារតីដែលកំណត់ថា “អតិថិជនជាចម្បង” ឡើយ ហើយយើងប្ដេជ្ញាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនរបស់យើងប្រកបដោយតម្លាភាព និងភាពត្រឹមត្រូវជានិច្ច។

តាងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង ដែលមានភាពស្មោះស្ម័គ្រ និងជឿជាក់មកលើសេវាកម្មរបស់យើង។ ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការ កោតសរសើរអស់ពីដួងចិត្ត ចំពោះបុគ្គលិកធនាគារ ស្ថាបនា ចំនួនជាង 4,000 នាក់ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនាគាររបស់យើង។

ខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះក៏ដូចជាបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខៗទៀតផងដែរ។

 

ដោយក្តីគោរពអំពីខ្ញុំ

បណ្ឌិត HAN Chang-Woo
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Makes Your Life Better