សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅឆ្នាំ2020 ពិភពលោកទាំងមូលបានប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសុខមាលភាពដែលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់ ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងជីវិតរបស់មនុស្សស្ទើរ​តែទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក។ គិតត្រឹមសប្តាហ៍ទីមួយ ខែឧសភា ឆ្នាំ2021 ជំងឺកូវីដ19 បានរីករាលដាលដែលចំនួនឆ្លងសរុបមានប្រមាណ156លាននាក់ និងស្លាប់ចំនួនប្រមាណ​៣លាននាក់។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបមានយ៉ាងតិចណាស់ប្រមាណ200ប្រទេស និងតំបន់។ ជាមួយនឹងការដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា វ៉ាក់សាំងជាច្រើន​ត្រូវបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងនេះ។
យោងតាមរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបានចុះផ្សាយនៅមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ជំងឺកូវីដ19បានបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ3.5%នៅឆ្នាំមុន។ ក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នេះមានចំនួនមិនច្រើនដូចជាបណ្តាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេ។ តាមរបាយការណ៍ដដែលនេះ ចំនួនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអាចកើនឡើងដល់​4.2%នៅក្នុងឆ្នាំនេះ និងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នឹងអាចកើនឡើងដល់6% ដែលកើនឡើងដ៏លឿនបំផុតក្នុងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានប្រកាសថាទោះបីជាជំងឺកូវីដ19 បានបង្កផលប៉ះពាល់មិនល្អលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្តី ក៏វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅតែទទួលបានកំណើនប្រាក់បញ្ញើ និង​ប្រាក់កម្ចី។ ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនកើន35%ដល់1.28ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក រីឯប្រាក់កម្ចីកើនដល់20% ទៅ1.57ពាន់លានដុល្លា។ ធនាគារជាតិក៏បានលើកឡើងថា ការធ្លាក់ចុះនៃ​សេដ្ឋកិច្ច​កាលពីឆ្នាំមុនដែលជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈពេលលើសពី20ឆ្នាំកន្លងមកនេះ បានធ្វើឱ្យវិស័យទេចរណ៍ វិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យសំណង់បានធ្លាក់ចុះទៅតាមនោះដែរ។
ក្នុងពេលដែលប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះ រួមទាំងការឆ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារ ស្ថាបនា នៅតែទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ 41.5លានដុល្លាអាមេរិក កើន12% ពី 37.2 លាន​ដុល្លាអាមេរិក។ នៅឆ្នាំ2020 ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់យើងកើន 2.10 ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ពី1.67 ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019 (ស្មើនឹងកំណើន 26%)។ យើងក៏មានសេវាកម្មឌីជីថលសម្រាប់គណនីអនឡាញដែលដាក់ចេញឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2020តាមរយៈស្ថាបនាផេ (ការស្កេន QR) និងការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបាគង​ដើម្បីធ្វើឱ្យ​ការយល់ដឹង​អំពី​សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរឡើង។ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនប្រលូកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកាន់តែច្រើន យើងនឹងជម្រុញ និងបង្កើតចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀត។ យើងសង្ឃឹមថា ភាពជាដៃគូដែលយើងមាន នឹងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាបើកគណនីធនាគារឱ្យបានកាន់តែច្រើន និងទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយយើង។
ក្រោមទស្សនៈវិស័យដ៏ឆ្ពោះទៅមុខ យើងនឹងបន្តអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃ ទស្សនៈវិស័យស្ថាបនារបស់យើងយ៉ាងមុតមាំ។ យើងសង្ឃឹមថា ធនាគារ ស្ថាបនា នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងបន្តការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុត និងយូរអង្វែងជូនដល់អតិថិជនភាគហ៊ុននិក និងសហគមន៍របស់យើង។
ធនាគារ ស្ថាបនា ប្តេជ្ញាចិត្តនឹងធ្វើឱ្យអាជីវកម្ម និងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយបេសកកម្មរបស់យើង។ យើងនឹងផ្តល់សេវាកម្មធនាគារយ៉ាងល្អ និងមានទំនុកចិត្តបំផុតប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។
សម្រាប់ឆ្នាំ2021 យើងប្តេជ្ញាធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើបច្ចេកវិទ្យា និងឌីជីថលភាវូបនីយកម្មដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតផលឱ្យកាន់តែប្រសើរ អភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មឱ្យលេខធ្លោរ និងធ្វើឱ្យអតិថិជនទទួលបានបទពិសោធន៍ជាទីគាប់ចិត្ត។
ក្នុងឆ្នាំ2021 យើងត្រូវបានទទួលបានការអបអរសាទរក្នុងការក្លាយខ្លួនជាវិនិយោគិនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងឌីជីថលដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មដ៏សំបូរបែបប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងទាន់សម័យ។
ឆ្នាំនេះក៏ជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំ ដែលធនាគារ ស្ថាបនា បានក្លាយខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេយើងបានក្លាយខ្លួនទៅជា ធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយដែលកើតឡើងក្រោមការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង ស្ថាបនា លីមីធីត និងធនាគារ ម៉ារូហាន់ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំៗពីរនៅក្នុងប្រទេស។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016 ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចយើងបានបន្ថែមនូវទ្រព្យសកម្មប្រាក់កម្ចីជូនដល់អតិថិជន និងប្រាក់បញ្ញើជូនដល់អតិថិជន។
ជាមួយនឹងទស្សនៈវិស័យក្នុងការប្រែខ្លួនឱ្យក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខ និងជឿទុកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនម៉ារូហាន់បានបង្កើតអគារ ស្ថាបនា ដែលជាទីស្នាក់ការថ្មី និង​មាន​ស្តង់ដា​អគារលំដាប់កម្រិត A នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។
តាងនាមឱ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណកម្មាធិកាប្រតិបត្តិ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះដៃគូសហការ និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលតែងតែគាំទ្រ និងជឿទុកចិត្តកន្លងមក។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ខ្ញុំសូមសំដែងការអរគុណយ៉ាងកក់ក្តៅទៅដល់បុគ្គលិក ស្ថាបនា ចំនួន4,000នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់អស់ពីកំលាំងកាយចិត្តក្នុងការធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ដោយក្តីគោរពអំពីខ្ញុំ

បណ្ឌិត HAN Chang-Woo
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល