សារពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តមានកំណើនល្អ ៦,៨% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និងត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ ៦,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និង ៦,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ យោងតាមអាជ្ញាធរ។

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកំពុងដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡើងក្នុងការលើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានដំណើរការល្អប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជម្រាបជូនថា ក្នុងឱកាសរីកចម្រើនប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា ធនាគារ ស្ថាបនា ក៏បានបញ្ចប់ដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មរួមបញ្ចូលគ្នាដោយជោគជ័យ និងបានក្លាយជាធនាគារឈានមុខមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ហើយធនាគារក៏បានចាប់ផ្តើមទទួលបានលទ្ធផលអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុគាប់ប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ដែលជាឆ្នាំទីពីរចាប់តាំងពីការរួមបញ្ចូលគ្នាមក។

ធនាគារ ស្ថាបនា មានការប្តេជ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាជន អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនលើគ្រប់ផ្នែកនៅទូទាំងប្រទេស។ ធនាគារកំពុងវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីដោយប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដ៏ទំនើបចុងក្រោយដែលធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់រីករាយជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលនៃសេវាកម្មធនាគារ។

ល្បឿននៃការផ្លាស់ប្តូរ និងការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់បច្ចេកវិទ្យាដែលតម្រូវឱ្យ គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីជាជំនួយក្នុងការជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមភាពចាំបាច់របស់វា។ ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាចនិងជះឥទ្ធិពលដល់វិស័យធនាគារក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថានឹងគ្មានការផ្លាស់ប្តូរភាពសំខាន់នៃសេវាកម្មអតិថិជនជាមួយនឹងស្មារតី "អតិថិជនគឺជាអាទិភាព"ឡើយ។ ធនាគារ ស្ថាបនា តែងតែផ្តល់អាទិភាពជូនអតិថិជនជាមួយនឹងឥរិយាបថប្រកប ដោយតម្លាភាព យុត្តិធម៌ និងភាពត្រឹមត្រូវ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹម និងជឿជាក់ថាបុគ្គលិកធនាគារ ស្ថាបនា ទាំងអស់នឹងបំពេញការងារបានល្អប្រសើរដើម្បីលើកកម្ពស់ធនាគារទៅកាន់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹង សេវាកម្មធនាគារពេញលេញក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ។

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការទុកចិត្តរបស់អតិថិជនទាំងអស់មកលើធនាគារ និងម្ចាស់ភាគទុនិកសម្រាប់ការបន្តគាំទ្រ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ។


ដោយក្តីគោរពអំពីខ្ញុំ
បណ្ឌិត HAN Chang-Woo

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល