គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោក លោក ហ្វុង កៃ ជីន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក ហ្វុង កៃ ជីន មាន​​បទ​​ពិសោធន៏​​ជាង ៣០ ឆ្នាំ ក្នុង​​ផ្នែក​​ធនាគារ ជា​​មួយ​​ស្ថាប័ន​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ​និង​ក្នុង​តំបន់។  មុន​ចូល​បម្រើ​ការ​នៅ​ធនាគារ លោក​គឺ​ជា​នាយក​ផ្នែក​សហ​គ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម និង អនុ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ធនាគារ VPBank នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម។ លោក​ក៏​ធ្លាប់​ជា​អនុ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ផ្នែក​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​នៅ​ធនាគារ Alliance Bank Berhad និង​ជា​នាយក​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​ធនាគារ​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​នៅ​ធនាគារ Standard Chartered Bank Malaysia Berhad ។ លោកកៃ ជីន បាន​បញ្ចប់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​ធុរ​កិច្ច​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ Curtin នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​លិច និង​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​សំណង់​ពី​វិទ្យាស្ថាន Royal Melbourne នៃ​បច្ចេក​វិទ្យា Melbourne ប្រទេស​អូស្ត្រាលី។

លោក NAKAGAWA TAKAHIRO
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក NAKAGAWA Takahiro មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង​២០​ឆ្នាំ​ជា​មួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ឈាន​មុខ​គេ។ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៅ​ធនាគារ ស្ថាបនា នាថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ។ លោក​បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីព​នៅ ឆ្នាំ២០០១ ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ហិរញ្ញវត្ថុ Mizuho Financial Group នៅ​ទី​ក្រុង​តូក្យូ។ បន្ទាប់​មក​ លោក​បាន​ផ្លាស់​ការ​ងារ​ទៅ​ក្រុម​ហ៊ុន HSBC ឆ្នាំ២០០៣ នៅ​ទី​ក្រុង​ឡុងដ៍ ទី​ក្រុង​ហុង​កុង និង​ទី​ក្រុង​តូក្យូ ដែល​លោក​ទទួល​បន្ទុក​ការ​ងារ​ជំនាញ​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា​ M&A Advisory, Sector Coverage, Strategic Financing Advisory និង​ក្រោយ​មក​ផ្លាស់​ទៅ នាយក​ដ្ឋាន HSBC Holding’s Group Strategy។ លោក​បាន​ផ្លាស់​ទៅ​បម្រើ​ការ​ងារ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន JPMorgan នា​ឆ្នាំ​២០១១ ក្នុង​នាម​ជា​នាយក វិនិ​យោគ​ធុរ​កិច្ច​ធនាគារ​សកល នៅ​ទី​ក្រុង​តូក្យូ។ ឆ្នាំ​២០១៥ លោក​បាន​ផ្លាស់​ទៅ​បម្រើ​ការ​នៅ​ប្រទេស សិង្ហបុរី ក្នុង​តួនាទី​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ ដែល​ទទួល​បន្ទុក​លើ​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សកល និង ប្រាក់កម្ចី។ លោក​បាន​ទទួល​សញ្ញាបត្រ​អនុបណ្ឌិត​ប្រតិបត្តិ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ពាណិជ្ជា​សាស្ត្រ INSEAD និង បរិញ្ញាបត្រ​សេដ្ឋកិច្ច ពី​សកល​វិទ្យាល័យ Keio។ លោក​ក៏​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ពី GARP និង​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ដែល​ មាន​វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​គ្រប់​គ្រង នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ Frankfurt។

លោក ហ្គាញ៉ុង ហ្សង់ព្យែរ៍ ចូសែប អង់ដ្រេ
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក ហ្សង់ព្យែរ៍ ហ្គាញ៉ុង អនុ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​ជាង ២០ ឆ្នាំ​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ​វិស័យ​បច្ចេក​វិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និង​ការ​ទូទាត់។ មុន​ពេល​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ ស្ថាបនា លោក​ជា​ប្រធាននាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន beFinancial នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម ហើយ​ក៏​ធ្លាប់​ជា​ប្រធាននាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន Eko-Pay ផងដែរ។
កន្លងមក គាត់​បាន​ជំរុញ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា និង​ការ​ប្រតិបត្តិ នូវ​សិទ្ធិ​ដំណោះ​ស្រាយ​ដល់​ធនាគារ​ជា​ច្រើន និង​ប័ណ្ណ​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា Visa និង Mastercard។ ច្រើន​ឆ្នាំ​កន្លង លោក JP បាន​ជំរុញ​ការ​លក់​ប្រព័ន្ធ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ប័ណ្ណ កម្ម​វិធី​សន្សំ​ពិន្ទុ សហ​ម៉ាក​នៃ​ប័ណ្ណ ដំណោះ​ស្រាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឌីជីថល និង​ផលិត​ផល​ធនាគារ​ឌីជីថល​នៅ​ទូ​ទាំង​តំបន់ NA, អ៊ីរ៉ុប និង អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ តាម​រយៈ​ប្រវត្តិរូប​របស់​គាត់ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គាត់​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​សំខាន់ៗ​ជា​សកល និង​ការ​វិភាគ​ជឿន​លឿន​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​គុណវិបត្តិ​នៃ​ដំណើរ​ការ​និង​គោល​ដៅ​នៃ​ការ​ចែក​ចាយ​ផលិត​ផល។
ជា​មួយ​នឹង​ចំណេះ​ដឹង​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​អាជីវកម្ម ដំណោះ​ស្រាយ​នៃ​ការ​ទូទាត់ ការ​រៀប​ចំ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ ការ​លក់​ចេញ​និង​ទទួល​បាន លោក JP នឹង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​អភិវឌ្ឍ​បណ្តាញ​លក់​សកល​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ក្នុង​យុទ្ធសាស្រ្ត​ភាព​ជា​ដៃគូ ខណៈ​ពេល​កំពុង​រៀប​ចំ​និង​បង្វឹក​ដល់​ក្រុម​ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ខ្ពស់​របស់ ស្ថាបនា។

អ្នកស្រី ជេននីហ្វឺ លី
នាយិកាប្រតិបត្តិអភិវឌ្ឍន៍

ជេននីហ្វឺ លី ជា​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ស្នា​ដៃ​ផ្នែក​ឌីជីថល​តាំង​ពី​អ្នក​ស្រី​បាន​ប្រលោក​ជា​មួយ​នឹង​គម្រោង​ឌីជីថលដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣។ រយៈ​ពេល ២៦ឆ្នាំ​កន្លង​មក អ្នក​ស្រី​បាន​ប្រមូល​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​យ៉ាង​ទូលំ​ទូលាយ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា។ ជេននីហ្វឺ ធ្លាប់​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​កម្ម​ឌីជីថល ជា​អ្នក​បង្កើត​ក្រុម​ហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា ជា​អ្នក​ជួយ​រៀប​ចំ​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ហ៊ុន​បច្ចេក​វិទ្យា និង​បាន​ដឹក​នាំ​ផ្នែក​ឌីជីថល​និង​គម្រោង​រួម​បញ្ចូល​តែ​មួយ​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​ទូរគមនាគមន៍។ ថ្មីៗ​នេះ​អ្នក​ស្រី​បាន​ដឹក​នាំ​ក្រុម​បច្ចេក​វិទ្យាព័ត៌មាន​និង​ក្រុម​ឌីជីថល​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ធនាគារ​ថ្មី​មួយ​ហើយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​គ្រឹះ​ស្ថានមី​ក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទៅ​ជា​ធនាគារពាណិជ្ជ​ពេញ​លេញ។ សមត្ថភាព​ចម្បង​របស់​អ្នក​ស្រីគឺ ការ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឌីជីថល​និង​ការ​អនុវត្ត។ ពេល​ទំនេរ​ពី​ការងារ អ្នក​ស្រី​ចូល​ចិត្ត​មើល​ទូរទស្សន៍ មុជទឹក និងជិះកង់។ ជេននីហ្វឺ ទទួល​បាន​សញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញាប័ត្រ​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំនង​មហាជន (Hons) ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Science Malaysia។

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍
នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍ មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង​ 16​ឆ្នាំ​ ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​អន្តរ​ជាតិ​ និង​ គ្រឹះ​ស្ថាន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ផ្សេងៗ​។ មុន​ពេល​ចូល​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ​ ស្ថាបនា លោក​ធ្លាប់​ ជា​នាយក​ចាត់​ការ​ទូ​ទៅ​ទទួល​ បន្ទុក​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ និង​ពត៌​មាន​វិទ្យា​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​ តូ​យ៉ូ​តា​ (ខេម​បូឌា)។ លោក​ធ្លាប់​ជា​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ នៃ​គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ ប្រទេស​កម្ពុជា​មុន​ពេល​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ នៃ​គ្រឹះ​ស្ថាន​នោះ​។ លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​នឹង​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ​ជា​ច្រើន​ ព្រម​ទាំង​មាន​បទ​ពិសោធន៍​យ៉ាង​ទូ​លំ​ទូ​លាយ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​ផ្សេងៗ​ រួម​មាន​ ERP, IT, IFRS និង Core Banking ហើយ​លោក​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ជា​អ្នក​ជំនាញ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​ (Project Management Professional) ដោយ​ស្ថាប័ន​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង (Project Management Institute) នៅ​សហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​ក្នុង​ឆ្នាំ​2017​ និង​ជា​ Professional Banker ពី Asian Institute of Chartered Bankers នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ ហើយ​លោក​ក៏​ជា​សមា​ជិក​របស់ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) នៃ​ចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស​។ លោក​ទទួល​បាន​សញ្ញា​បត្រ​ អនុ​បណ្ឌិត​ផ្នែក​ធុរៈ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​ពី Audencia Business School នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ក្នុង​ឆ្នាំ​2011​។ លោក​ ស្វឺយ​ ប៉ុណ្ណរតន៍​ បាន​ចូល​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុង​តួ​នាទី​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ចាប់​ពី​ខែ​តុលា ឆ្នាំ​2017។

លោក ម៉េង វាសនា
នាយកប្រតិបត្តិហានិភ័យ

លោក ម៉េង វាសនា មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង ១៤ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​សវនកម្ម​អន្តរ​ជាតិ។នៅ​ក្នុង​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ២០២០​គាត់​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហានិភ័យ​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា។
គាត់​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ការ​ងារ​ដំបូង​ជា​សវនករ​ឆ្នាំ២០០៥​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​PricewaterhouseCoopers (កម្ពុជា) រហូត​ដល់​ទទួល​បាន​តួនាទី​ជា​ប្រធាន​សវនកម្ម ទទួល​បន្ទុក​ធ្វើ​សវនកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន និង​ស្ថាប័ន​ជា​ច្រើន ពិសេស​ក្នុង​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍ និង​ធនាគារ។ស្រប​ពេល​នោះ​ផង​ដែរ​គាត់​ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​អោយ​ទៅ​បំពេញ​ការ​ងារ​រយៈ​ពេល​បួន​ខែ​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​PricewaterhouseCoopers ក្នុង​ទី​ក្រុង​ហ្សាកាតា​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ។
ក្នុង​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ២០១២, លោក ​វាសនា ​បាន​​ចូល​​បម្រើ​​ការ​​ងារ​​ជា​​មួយ​​ម៉ារ៉ូហាន់​​ធនាគារ​​ជប៉ុន នៅ​​ក្នុង​​មុខ​​តំណែង​​រាប់​​ចាប់​​ពី​​ជា នាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្ម​​ផ្ទៃ​​ក្នុង ​ក្រោយ​​មក​​ជា​​នាយក នាយកដ្ឋាន​​គ្រប់​គ្រង​​ហានិភ័យ​សាជីវកម្ម និង​​ចុង​​ក្រោយ​​ផ្លាស់​​ទៅ​​កាន់​​តំណែង​​ជា​នាយក នាយកដ្ឋាន​ឥណទាន នៅ​​មុន​​ពេល​​ការ​​រួម​​បញ្ចូល​​គ្នា​​រវាង​​ម៉ារ៉ូហាន់​​ធនាគារ​​ជប៉ុន ​និង ​ស្ថាបនា ​លីមីតធីត ​នៅ​ខែ​​មេសា​​ឆ្នាំ២០១៦ ​ដើម្បី​​ក្លាយ​​ជា​​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​​ថ្មី​មួយ។ ក្រោយ​មក​គាត់​បាន​បន្ត​បំពេញ​តួនាទី​ជា​នាយក នាយកដ្ឋាន​ឥណទាន​ពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ក្នុង​ធនាគារ ស្ថាបនា ដែល​ជា​ធនាគារ​ទើប​បង្កើត​ថ្មី​ពី​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា។
បន្ទាប់​មក​ក្នុង​ខែ​កុម្ភះ​ឆ្នាំ២០១៩​គាត់​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដែល​ទទួល​បន្ទុក​ការ​អនុវត្ត​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​រហូត​ដល់​គាត់​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហានិភ័យ​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា។
និយាយ​​ពី​ប្រវតិ្ត​​នៃ​​ការ​​សិក្សា លោក​​វាសនា​​បាន​​បញ្ចប់​​បរិញ្ញាបត្រ​​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​ធុរកិច្ច​ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ជាតិ​គ្រប់​គ្រង​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០២។ ​ដោយ​បាន​ប្រលង​ជាប់ និង​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់​គាត់​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សមាជិក​របស់​សមាគមន៍​គណនេយ្យករ​ជំនាញ (ACCA) មាន​ទី​តាំង​ក្នុង​ទីក្រុង​ឡុង​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៩ ដែល​បន្ទាប់​មក គាត់​ទទួល​សមាជិក​ភាព​ជា Fellow ACCA ក្រោយ​បំពេញ​សមាជិក​ភាព​រយៈ​ពេល​៥ឆ្នាំ។ ក្នុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ គាត់​បាន​ទទួល​វិញ្ញាបនប័ត្រ​ជំនាញ​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​ពី​សាលា​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​គ្រប់​គ្រង​ហ្វ្រែង​ហ្វើត​ក្នុង​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ (Frankfurt School of Finance and Management)។

លោក ហុង ឡងឌី
នាយកប្រតិបត្តិសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក ហុង ឡងឌី មាន​បទ​ពិសោធន៍​ជំនាញ​ការ​ងារ​ជាង ១៥ ឆ្នាំ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​និង​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​គណនេយ្យ​ធំ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​ហ៊ុន​ធំៗ ទាំង ៤ នៅ​កម្ពុជា។ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង (CAO) នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា នៅ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ មុន​ពេល​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ធនាគារ ស្ថាបនា លោក​គឺ​ជា​សវនករ​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) ជា​ផ្នែក​ធានា​រ៉ាប់​រង​និង​សេវា​ទី​ប្រឹក្សា និង​បាន​បម្រើ​អតិថិជន​ជា​ច្រើន​ជា​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​និង​ធនាគារ។
នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣ លោក ឡងឌី បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ធនាគារ​ម៉ារូហាន់​ប្រទេស​ជប៉ុន​ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​រហូត​ដល់​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​ជា​មួយ​ ស្ថាបនា ​លីមីតធីត ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​ធនាគារ ស្ថាបនា ។ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ ២០១៦ លោក​បាន​ដឹក​នាំ​វគ្គ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ធនាគារ រួមមាន៖ ហានិភ័យ​និង​ប្រតិបត្តិ​តាម​ប្រតិបត្តិការ​និង​ហានិភ័យ​ទីផ្សារ និង សវនកម្មផ្ទៃក្នុង។
លោក ហុង ឡងឌី ទទួល​បាន​បរិញ្ញាបត្រ​ពី​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​និង​គ្រប់​គ្រង, CAT និង ACCA ពី Association of Chartered Certified Accountant នៅ​ទី​ក្រុង​ឡុងដ៍ និង CERM ពី សាលា Frankfurt School of Finance and Management នៅ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។ គាត់​គឺ​ជា​សមាជិក​សកម្ម​របស់ ACCA និង IIA Global ។ គាត់​គឺ​ជា​សមាជិក​សកម្ម​របស់ ACCA និង​វិទ្យាស្ថាន​សវនករ​ផ្ទៃ​ក្នុង (IIA) Global ។ បច្ចុប្បន្ន​លោក​កំពុង​បន្ត​ថ្នាក់​សិក្សា​ផ្នែក Certified Internal Auditor (CIA) នៃ​វិទ្យាស្ថាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង។

លោក ណក់ ពេជ្រកោសា
នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

លោក ណក់ ពេជ្រកោសា មានបទពិសោធន៍ការងារជាង  ១៧ឆ្នាំ  ជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ  និង  គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅក្នុងធនាគារ ស្ថាបនា លោក កោសា ធ្លាប់ជានាយកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃធនាគារ J Trust Royal។ លោក កោសា មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ៨ឆ្នាំ នៅធនាគារ ANZ Royal និង J Trust Royal។ លោក កោសា បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន និង  បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។ លោកក៏ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រអន្ដរជាតិមួយចំនួនដូចជា  ITIL, COBIT, CPISI, ISO 27001: 2013 ISMS Lead Implementer និង ISO 9001: 2015 QMS Requirement។

Makes Your Life Better