គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ

លោក លោក ហ្វុង កៃ ជីន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក ហ្វុង កៃ ជីន មាន​​បទ​​ពិសោធន៏​​ជាង ៣០ ឆ្នាំ ក្នុង​​ផ្នែក​​ធនាគារ ជា​​មួយ​​ស្ថាប័ន​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ​និង​ក្នុង​តំបន់។  មុន​ចូល​បម្រើ​ការ​នៅ​ធនាគារ លោក​គឺ​ជា​នាយក​ផ្នែក​សហ​គ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម និង អនុ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ធនាគារ VPBank នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម។ លោក​ក៏​ធ្លាប់​ជា​អនុ​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ផ្នែក​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​នៅ​ធនាគារ Alliance Bank Berhad និង​ជា​នាយក​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​ធនាគារ​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​នៅ​ធនាគារ Standard Chartered Bank Malaysia Berhad ។ លោកកៃ ជីន បាន​បញ្ចប់​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​ធុរ​កិច្ច​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ Curtin នៅ​អូស្ត្រាលី​ខាង​លិច និង​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​សំណង់​ពី​វិទ្យាស្ថាន Royal Melbourne នៃ​បច្ចេក​វិទ្យា Melbourne ប្រទេស​អូស្ត្រាលី។

លោក NAKAGAWA TAKAHIRO
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក NAKAGAWA Takahiro មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង​២០​ឆ្នាំ​ជា​មួយ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ឈាន​មុខ​គេ។ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​អនុប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៅ​ធនាគារ ស្ថាបនា នាថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ។ លោក​បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីព​នៅ ឆ្នាំ២០០១ ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ហិរញ្ញវត្ថុ Mizuho Financial Group នៅ​ទី​ក្រុង​តូក្យូ។ បន្ទាប់​មក​ លោក​បាន​ផ្លាស់​ការ​ងារ​ទៅ​ក្រុម​ហ៊ុន HSBC ឆ្នាំ២០០៣ នៅ​ទី​ក្រុង​ឡុងដ៍ ទី​ក្រុង​ហុង​កុង និង​ទី​ក្រុង​តូក្យូ ដែល​លោក​ទទួល​បន្ទុក​ការ​ងារ​ជំនាញ​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា​ M&A Advisory, Sector Coverage, Strategic Financing Advisory និង​ក្រោយ​មក​ផ្លាស់​ទៅ នាយក​ដ្ឋាន HSBC Holding’s Group Strategy។ លោក​បាន​ផ្លាស់​ទៅ​បម្រើ​ការ​ងារ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន JPMorgan នា​ឆ្នាំ​២០១១ ក្នុង​នាម​ជា​នាយក វិនិ​យោគ​ធុរ​កិច្ច​ធនាគារ​សកល នៅ​ទី​ក្រុង​តូក្យូ។ ឆ្នាំ​២០១៥ លោក​បាន​ផ្លាស់​ទៅ​បម្រើ​ការ​នៅ​ប្រទេស សិង្ហបុរី ក្នុង​តួនាទី​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ ដែល​ទទួល​បន្ទុក​លើ​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សកល និង ប្រាក់កម្ចី។ លោក​បាន​ទទួល​សញ្ញាបត្រ​អនុបណ្ឌិត​ប្រតិបត្តិ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ពាណិជ្ជា​សាស្ត្រ INSEAD និង បរិញ្ញាបត្រ​សេដ្ឋកិច្ច ពី​សកល​វិទ្យាល័យ Keio។ លោក​ក៏​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ពី GARP និង​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ដែល​ មាន​វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​គ្រប់​គ្រង នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ Frankfurt។

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍
នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ស្វឺយ ប៉ុណ្ណរតន៍ មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង​ 16​ឆ្នាំ​ ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​អន្តរ​ជាតិ​ និង​ គ្រឹះ​ស្ថាន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ផ្សេងៗ​។ មុន​ពេល​ចូល​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ​ ស្ថាបនា លោក​ធ្លាប់​ ជា​នាយក​ចាត់​ការ​ទូ​ទៅ​ទទួល​ បន្ទុក​ផ្នែក​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ និង​ពត៌​មាន​វិទ្យា​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​ តូ​យ៉ូ​តា​ (ខេម​បូឌា)។ លោក​ធ្លាប់​ជា​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ នៃ​គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ ប្រទេស​កម្ពុជា​មុន​ពេល​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ នៃ​គ្រឹះ​ស្ថាន​នោះ​។ លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​នឹង​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អន្តរ​ជាតិ​ជា​ច្រើន​ ព្រម​ទាំង​មាន​បទ​ពិសោធន៍​យ៉ាង​ទូ​លំ​ទូ​លាយ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​ផ្សេងៗ​ រួម​មាន​ ERP, IT, IFRS និង Core Banking ហើយ​លោក​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ជា​អ្នក​ជំនាញ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​ (Project Management Professional) ដោយ​ស្ថាប័ន​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង (Project Management Institute) នៅ​សហ​រដ្ឋ​អា​មេ​រិក​ក្នុង​ឆ្នាំ​2017​ និង​ជា​ Professional Banker ពី Asian Institute of Chartered Bankers នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ ហើយ​លោក​ក៏​ជា​សមា​ជិក​របស់ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) នៃ​ចក្រ​ភព​អង់​គ្លេស​។ លោក​ទទួល​បាន​សញ្ញា​បត្រ​ អនុ​បណ្ឌិត​ផ្នែក​ធុរៈ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​ពី Audencia Business School នៅ​ប្រទេស​បារាំង​ក្នុង​ឆ្នាំ​2011​។ លោក​ ស្វឺយ​ ប៉ុណ្ណរតន៍​ បាន​ចូល​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុង​តួ​នាទី​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ចាប់​ពី​ខែ​តុលា ឆ្នាំ​2017។

លោក អុិត ប៊ុនថា
នាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ

លោក អ៊ិត ប៊ុនថា មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង​១៥​ឆ្នាំ​ជា​មួយ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ក្នុង​ស្រុក​ និង​តំបន់​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ លើ​ផ្នែក​ជា​ច្រើន​មាន​ដូច​ជា​ ផ្នែក​លក់​ ឥណទាន​ និង​ប្រតិបត្តិការ។ លោក អ៊ិត ប៊ុនថា បច្ចុប្បន្ន​មាន​មុខ​តំណែង​ជា​នាយក​ប្រតិ​បត្តិ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ នៅ​ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់​ពី​ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩​។ លោក​បាន​កាន់​តំណែង​ជា​នាយក​នាយក​ដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍​អាជីវ​កម្ម​នៅ​ ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់​ពី​ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៨​។ មុន​នេះ​ លោក​ធ្លាប់​បាន​បម្រើ​ការ​ងារ​ជា​មួយ​ធនាគារ CIMB រយៈ​ពេល ៥ ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១០ ដល់​ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា​នាយក​ Preferred Banking នាយក​ផ្នែក​លក់​និង​ចែក​ចាយ​ និង​នាយក​សាខា។ ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០០៤ ដល់​ឆ្នាំ​២០០៩ លោក​បាន​បម្រើ​ការ​ជា​មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​លើ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​នៅ​ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ​ បន្ទាប់​មក​ លោក​បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ធនាគារ ABA ក្នុង​មុខ​តំណែង​ជា​នាយក​សាខា​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៩។ លោក អ៊ិត ប៊ុនថា បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញា​បត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​មុខ​ជំនាញ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវ​កម្ម​ ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ន័រ​តុន​ ប្រទេស​កម្ពុជា និង​បាន​ទទួល​បរិញ្ញា​បត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ជំនាញ ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ដដែល​នៅ​ឆ្នាំ​២០០២​។ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៣​ លោក​បាន​ជាប់​ជា​បេក្ខ​ជន​ឈាន​ដល់​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រាត់​សម្រាប់​ពាន​រង្វាន់​ Emerald Award as Best Middle Manager របស់​ធនាគារ​ CIMB ហើយ​លោក​ក៏​បាន​បញ្ចប់​កម្ម​វិធី Middle Manager របស់​ធនាគារ CIMB ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ផង​ដែរ​ ពោល​គឺ​កម្ម​វិធី Accelerated Universal Banker (AUB) នៅ Nanyang Business School និង Nanyang Technologies University ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី។

លោក ដែន ដាវុទ្ធ
នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកទេស


លោក ដែន ដាវុទ្ធ មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង​ ១៤​ឆ្នាំ​នៅ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ឈាន​មុខ​គេ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។
គាត់​បាន​ចូល​រួម​ជា​មួយ ធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុង​នាម​ជានាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកទេស​នៅ​ថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។
គាត់​បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីព​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៥ នៅ​ធនាគារ​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​កន្លែង។ ឆ្នាំ ២០១០ គាត់​ចាប់​ផ្តើម​ដឹក​នាំ​នាយក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​និង​ប្រតិបត្តិ​ការ​នៃ​ធនាគារ ស៊ី​អាយ​អិម​ប៊ី ភី​អិល​ស៊ី ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​មាន​តួនាទី​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​សំខាន់ៗ ហើយ​ក៏​ជា​សមាជិក​នៃ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រតិបត្ដិការ និង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ផ្សេងៗ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​និង​ក្នុង​តំបន់​ផង​ដែរ។
ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់​គាត់​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ គឺ​ស្រប​ពេល​ដែល​គាត់​បំពេញ​ការ​ងារ​រៀប​ចំ​ធនាគារ​ឌី​ជី​ថល​ថ្មី​មួយ​ ដែល​គាត់​បាន​ចំណាយ​រយៈ​ពេល ១៤ខែ ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ​ក្រុម​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ ក្រុម​ការ​ងារ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​និង​ឌី​ជី​ថល ។ គាត់​បាន​ជួយ​រៀប​ចំ​តម្លើង​នូវ ដំណើរ​ការ​ធុរ​កិច្ច​ផ្សេងៗ ប្រព័ន្ធ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន​បច្ចេក​វិទ្យា ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​ស្នូល ប្រព័ន្ធ​អេ​ធី​អឹម​ ប្រព័ន្ធ​ឌី​ជី​ថល កាបូម​អេឡិច​ត្រូ​និច​និង​ប្រព័ន្ធ​សន្សំ​ពិន្ទុ និង​ប្រព័ន្ធ​ទូ​ទាត់​អេឡិច​ត្រូ​និច​ ដែល​រៀប​ចំ​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​បង្កើត​នូវ ប្រព័ន្ធ​អេ​កូ​ឡូ​ស៊ី​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដ៏​ធំ​រឹង​មាំ​មួយ ។
លោក ដែន ដាវុទ្ធ បាន​ទទួល​បរិញ្ញា​បត្រ​ចំនួន​ពីរ ទី​មួយ​ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ (RUPP) ផ្នែក​វិទ្យា​សាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ និង​វិស្វ​កម្ម និង​មួយ​ទៀត​មក​ពី​វិទ្យា​ស្ថាន​ភាសា​បរទេស (IFL) ផ្នែក​វិជ្ជា​ជីវៈ​ទំនាក់​ទំនង។ ហើយ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៣ លោក​បាន​បញ្ចប់​កម្ម​វិធី​សិក្សា ភាព​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង ធនាគារ​រិក​សកល នៃ​ធនាគារ ស៊ី​អាយ​អិម​ប៊ី ពី Nanyang Technological University ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី។

ម៉េង វាសនា
នាយកប្រតិបត្តិហានិភ័យ

លោក ម៉េង វាសនា មាន​បទ​ពិសោធន៍​ការ​ងារ​ជាង ១៤ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​សវនកម្ម​អន្តរ​ជាតិ។នៅ​ក្នុង​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ២០២០​គាត់​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហានិភ័យ​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា។

គាត់​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ការ​ងារ​ដំបូង​ជា​សវនករ​ឆ្នាំ២០០៥​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​PricewaterhouseCoopers (កម្ពុជា) រហូត​ដល់​ទទួល​បាន​តួនាទី​ជា​ប្រធាន​សវនកម្ម ទទួល​បន្ទុក​ធ្វើ​សវនកម្ម​លើ​ក្រុមហ៊ុន និង​ស្ថាប័ន​ជា​ច្រើន ពិសេស​ក្នុង​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍ និង​ធនាគារ។ស្រប​ពេល​នោះ​ផង​ដែរ​គាត់​ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​អោយ​ទៅ​បំពេញ​ការ​ងារ​រយៈ​ពេល​បួន​ខែ​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​PricewaterhouseCoopers ក្នុង​ទី​ក្រុង​ហ្សាកាតា​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ។

ក្នុង​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ២០១២, លោក​វាសនា​បាន​ចូល​បម្រើ​ការ​ងារ​ជា​មួយ​ម៉ារ៉ូហាន់​ធនាគារ​ជប៉ុន នៅ​ក្នុង​មុខ​តំណែង​រាប់​ចាប់​ពី​ជា នាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​ក្រោយ​មក​ជា​នាយក នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​សាជីវកម្ម និង​ចុង​ក្រោយ​ផ្លាស់​ទៅ​កាន់​តំណែង​ជា​នាយក នាយកដ្ឋានឥណទាន នៅ​មុន​ពេល​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​រវាង​ម៉ារ៉ូហាន់​ធនាគារ​ជប៉ុន​និង​ស្ថាបនា​លីមីតធីត​នៅខែ​មេសា​ឆ្នាំ២០១៦​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​ធនាគារពាណិជ្ជ​ថ្មី​មួយ។ ក្រោយ​មក​គាត់​បាន​បន្ត​បំពេញ​តួនាទី​ជា​នាយក នាយកដ្ឋាន​ឥណទាន​ពាណិជ្ជកម្ម នៅ​ក្នុង​ធនាគារ ស្ថាបនា ដែល​ជា​ធនាគារ​ទើប​បង្កើត​ថ្មី​ពី​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា។

បន្ទាប់​មក​ក្នុង​ខែ​កុម្ភះ​ឆ្នាំ២០១៩​គាត់​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដែល​ទទួល​បន្ទុក​ការ​អនុវត្ត​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​រហូត​ដល់​គាត់​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហានិភ័យ​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា។

និយាយ​​ពី​ប្រវតិ្ត​​នៃ​​ការ​​សិក្សា លោក​​វាសនា​​បាន​​បញ្ចប់​​បរិញ្ញាបត្រ​​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​ធុរកិច្ច​ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ជាតិ​គ្រប់​គ្រង​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០២។ ​ដោយ​បាន​ប្រលង​ជាប់ និង​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់​គាត់​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សមាជិក​របស់​សមាគមន៍​គណនេយ្យករ​ជំនាញ (ACCA) មាន​ទី​តាំង​ក្នុង​ទីក្រុង​ឡុង​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៩ ដែល​បន្ទាប់​មក គាត់​ទទួល​សមាជិក​ភាព​ជា Fellow ACCA ក្រោយ​បំពេញ​សមាជិក​ភាព​រយៈ​ពេល​៥ឆ្នាំ។ ក្នុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ គាត់​បាន​ទទួល​វិញ្ញាបនប័ត្រ​ជំនាញ​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ​ពី​សាលា​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​គ្រប់​គ្រង​ហ្វ្រែង​ហ្វើត​ក្នុង​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ (Frankfurt School of Finance and Management)។

Makes Your Life Better